Dừa cạn (màu)

 

#CCCCFF

Màu dừa cạn là màu chưa bão hòa trong nhóm màu xanh lam - tím. Tên gọi của nó có xuất xứ từ cây dừa cạn hay sim thân thảo (họ Apocynaceae giống Vinca minor) có hoa có màu giống như vậy.

Tọa độ màuSửa đổi

Số Hex =  #CCCCFF
RGB   (r, g, b)      = (204, 204, 255)
CMYK  (c, m, y, k)   = (51, 51, 0, 0)
HSV (h, s, v) =  (240, 20, 100)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi