Mở trình đơn chính

Danh sách đĩa đơn quán quân (Mỹ)

Dưới đây là danh sách các đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ qua các năm.

Thời kỳ trước Hot 100Sửa đổi

1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949

1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957

Thời kỳ Hot 100Sửa đổi

NguồnSửa đổi

Tất cả những tranh liên kết bên trên đều lấy theo theo những nguồn dưới đây:

Xem thêmSửa đổi