Danh sách phối ngẫu nước Bỉ

bài viết danh sách Wikimedia
(Đổi hướng từ Danh sách Hoàng hậu Bỉ)

Vương hậu Bỉ là tước vị dùng để gọi vợ của các vị vua Bỉ đương nhiệm. Tất cả vợ của Vua Bỉ sẽ được gọi là Vương hậu Bỉ, ngoại trừ trường hợp đặc biệt của Vương phi Lilian xứ Réthy - vợ thứ hai của Vua Léopold III. Các Vương hậu Bỉ sẽ vẫn giữ được tước vị của mình mặc cho chồng của họ có qua đời hoặc thoái vị, do đó, trong một thời gian có thể sẽ có đến hai Vương hậu. Năm 2013, Vương quốc Bỉ có đến ba Vương hậu. Dưới đây là danh sách các Vương hậu Bỉ từ năm 1831 cho đến nay.

Vương hậu Bỉ

sửa

Nhà Sachsen-Coburg và Gotha

sửa
Hình Tên Thân phụ Ngày sinh Kết hôn Trở thành Vương hậu Không còn là Vương hậu Qua đời Phu quân
  Louise Marie của Pháp Louis-Philippe I của Pháp
(Nhà Orléans)
3 tháng 4 năm 1812 9 tháng 8 năm 1832 11 tháng 10 năm 1850 Léopold I
  Marie Henriette của Áo Hoàng tử Joseph, Sứ quân của Hungary
(Nhà Habsburg-Lorraine)
23 tháng 8 năm 1836 22 tháng 8 năm 1853 10 tháng 12 năm 1865
phu quân lên ngôi vua
19 tháng 9 năm 1902 Léopold II
  Elisabeth Gabriele của Bayern Carl Theodor, Công tước của Bayern
(Nhà Wittelsbach)
25 tháng 7 năm 1876 2 tháng 10 năm 1900 17 tháng 12 năm 1909
phu quân lên ngôi vua
17 tháng 2 năm 1934
phu quân qua đời
23 tháng 11 năm 1965 Albert I
  Astrid của Thụy Điển Hoàng tử Carl, Công tước xứ Västergötland
(Nhà Bernadotte)
17 tháng 11 năm 1905 4 tháng 11 năm 1926 17 tháng 2 năm 1934
phu quân lên ngôi vua
29 tháng 8 năm 1935 Léopold III
  Lilian Baels, Hoàng phi xứ Réthy Henri Baels 28 tháng 11 năm 1916 6 tháng 12 năm 1941 16 tháng 7 năm 1951
phu quân thoái vị
7 tháng 6 năm 2002
  Fabiola de Mora y Aragón Gonzalo de Mora y Fernández, Riera y del Olmo, Hầu tước thứ tư của Casa Riera, Bá tước thứ hai của Mora 11 tháng 6 năm 1928 15 tháng 12 năm 1960 31 tháng 7 năm 1993
phu quân qua đời
Baudouin
  Paola Ruffo di Calabria Fulco Ruffo di Calabria, Công tước thứ sáu của Guardia Lombarda 11 tháng 9 năm 1937 2 tháng 7 năm 1959 9 tháng 8 năm 1993
phu quân lên ngôi vua
21 tháng 7 năm 2013
phu quân thoái vị
Albert II
  Mathilde d'Udekem d'Acoz Bá tước Patrick d'Udekem d'Acoz 20 tháng 1 năm 1973 4 tháng 12 năm 1999 21 tháng 7 năm 2013
phu quân lên ngôi vua
nay Philippe

Tham khảo

sửa