Danh sách Ngoại trưởng Liên Xô

Đây là danh sách ngoại trưởng Liên Xô.

STT Chân dung Tên Nhiệm kỳ Nguyên thủ
1 Georgy Chicherin 1920s.jpg Georgy Chicherin 6/7/1923 21/7/1930 Vladimir Lenin
Joseph Stalin
2 Litvinoff Profile.jpg Maxim Litvinov 21/7/1930 3/5/1939
3 Molotov.jpg Vyacheslav Molotov 3/5/1939 4/3/1949
4 RIAN archive 7781 Vyshinsky.jpg Andrey Vyshinsky 4/3/1949 5/3/1953
5 Molotov.jpg Vyacheslav Molotov 5/3/1953 1/6/1956 Nikita Khrushchev
6 Dmitri Shepilov 1955b.jpg Dmitri Shepilov 1/6/1956 15/2/1957
7 Andrei Gromyko 1972.jpg Andrei Gromyko 15/2/1957 27/7/1985
Leonid Brezhnev
Yuri Andropov
Konstantin Chernenko
8 Eduard shevardnadze.jpg Eduard Shevardnadze 28/7/1985 20/12/1990 Mikhail Gorbachev
9 Coat of arms of the Soviet Union (1956–1991).svg Aleksandr Bessmertnykh 15/1/1991 28/8/1991
Boris Pankin.jpg Boris Pankin (Quyền) 28/8/1991 14/11/1991
Bộ Quan hệ Đối ngoại Liên Xô (1991-1991)
STT Chân dung Tên Nhiệm kỳ Nguyên thủ
1 Eduard shevardnadze.jpg Eduard Shevardnadze 19/11/1991 26/12/1991

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi