Chiến thuật chính trị hay Thủ đoạn chính trị là cách thức cụ thể để đạt được mục tiêu chính trị của một nhà chính trị, tổ chức, hoặc một chính phủ.

Danh sáchSửa đổi

Đây là danh sách các chiến thuật chính trị. Sự sắp xếp theo hệ thống chỉ có tính tương đối.

Danh sách này chỉ có tính liệt kê, không diễn giải sự liên quan, kết nối hay chồng lấn của các khái niệm. Mỗi một đề mục nhỏ của danh sách nên được hiểu một cách độc lập với nhau.

Nội dung khácSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi