Danh sách các quốc gia của Đế quốc Bồ Đào Nha

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách các thuộc địa và lãnh thổ của Đế quốc Bồ Đào Nha (tiếng Bồ Đào Nha: Império Português), mà vào nhiều thời điểm đã được chính thức gọi là "Quốc gia" (estados):