Danh sách di sản thế giới tại Campuchia

UNESCO đã công nhận 3 di sản thế giới tại Campuchia và tất cả đều là di sản văn hóa. Di sản đầu tiên được công nhận là Quần thể Angkor được công nhận vào năm 1992. Ngoài ra, Campuchia cũng có 8 địa điểm nằm trong danh sách di sản dự kiến được xét công nhận trong tương lai.[1]

Danh sáchSửa đổi

Vị trí trên bản đồSửa đổi

Dưới đây là vị trí của các di sản thế giới được UNESCO (chấm tròn đỏ) công nhận và các di sản dự kiến (biểu tượng di chỉ)

Danh sách di sảnSửa đổi

Tên Hình ảnh Vị trí Tiêu chuẩn Diện tích
ha (mẫu Anh)
Năm công nhận Mô tả Tham chiếu
Angkor Xiêm Riệp
Văn hóa:
i, ii, iii, iv
700440100000000000040.100 (99.000) 1992 [2]
Đền Preah Vihear Choam Khsant, Preah Vihear
Văn hóa:
i
7002154700000000000154,7 (382) 2008 [3]
Khu vực đền Sambor Prei Kuk, di chỉ khảo cổ học của Ishanapura cổ Kampong Thom
Văn hóa:
ii, iii, vi
70032500000000000002.500 (6.200) 2017 [4]

Di sản dự kiếnSửa đổi

Dưới đây là danh sách 8 di sản dự kiến của Campuchia sẽ được UNESCO xét công nhận trong tương lai

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “World Heritage Properties in Cambodia”. UNESCO. Truy cập ngày 1 tháng 7 năm 2012. 
  2. ^ “Angkor”. UNESCO. Truy cập ngày 28 tháng 5 năm 2010. 
  3. ^ “Preah Vihear”. UNESCO. Truy cập ngày 28 tháng 5 năm 2010. 
  4. ^ “Sambor Prei Kuk”. UNESCO. Truy cập ngày 28 tháng 9 năm 2017.