Danh sách nhà lãnh đạo nhà nước vào thế kỷ 20 trước Công nguyên

bài viết danh sách Wikimedia
Đây là danh sách các nhà lãnh đạo nhà nước trong thế kỷ 20 trước Công nguyên (năm 2000–1901 trước Công nguyên).

Châu Phi: Đông BắcSửa đổi

Kush

Ai Cập: Trung Vương quốc

  • Segerseni, Vua (đầu thế kỷ 20 trước Công nguyên)
  • Qakare Ini, Vua (đầu thế kỷ 20 trước Công nguyên)
  • Iyibkhentre, Vua (đầu thế kỷ 20 trước Công nguyên)

Châu ÁSửa đổi

Châu Á: ĐôngSửa đổi

Trung Quốc

Kiểu Tên Danh hiệu Vương triều Từ Đến Chú thích
Tối cao Thiếu Khang Vua Triều đại nhà Hạ 2007 TCN 1985 TCN
Tối cao Hạ Trữ Vua Triều đại nhà Hạ 1985 TCN 1968 TCN
Tối cao Hạ Hòe Vua Triều đại nhà Hạ 1968 TCN 1924 TCN
Tối cao Hạ Mang Vua Triều đại nhà Hạ 1924 TCN 1906 TCN
Tối cao Hạ Tiết Vua Triều đại nhà Hạ 1906 TCN 1890 TCN

Châu Á: Đông NamSửa đổi

Việt Nam

Châu Á: TâySửa đổi

  • Assyria
    • Những vị vua không được biết đến qua ghi chép
Kiểu Tên Danh hiệu Vương triều Từ Đến Chú thích
Tối cao Akiya Vua Thế kỷ 21 trước Công nguyên hay đầu thế kỷ 20 trước Công nguyên?
Tối cao Puzur-Ashur I Vua Nửa đầu thế kỷ 20 trước Công nguyên
Tối cao Shalim-ahum Vua ? Nửa đầu thế kỷ 20 trước Công nguyên
Tối cao Ilu-shuma Vua khoảng năm 1945 trước Công nguyên? 1906 trước công nguyên
  • Thời kỳ cũ
Kiểu Tên Danh hiệu Vương triều Từ Đến Chú thích
Tối cao Sargon I Vua 1920 TCN năm 1881 TCN
Tối cao Erishum I Vua Khoảng năm 1905 trước Công nguyên? năm1867 TCN
Kiểu Tên Danh hiệu Vương triều Từ Đến Chú thích
Tối cao Indattu-Inshushinak II Vua của Simashki Vương triều Simashki Khoảng năm 1980 trước Công nguyên ?
Tối cao Tan-Ruhuratir I Vua của Simashki Vương triều Simashki Khoảng năm 1965 trước Công nguyên ?
Tối cao Indattu-Inshushinak III Vua của Simashki Vương triều Simashki ? ?
Tối cao Indattu-Napir Vua của Simashki Vương triều Simashki ? ?
Tối cao Indattu-Temti Vua của Simashki Vương triều Simashki ? Năm 1928 trước công nguyên?
Tối cao Eparti II Vua của Anshan và Susa và Sukkalmah Triều đại Epartid Khoảng năm 1973 trước Công nguyên ?
Tối cao Shilhaha Vua của Anshan và Susa và Sukkalmah Triều đại Epartid ? ?
Tối cao Kuk-Nashur I Sukkalmah Triều đại Epartid ? ?
Tối cao Atta-hushu Sukkal và Ippir của Susa, Shepherd của người dân Susa và Shepherd của Inshushinak Triều đại Epartid Năm 1928 trước công nguyên? Sau năm 1894 trước Công nguyên

Chú thíchSửa đổi