Vương triều thứ Mười Hai của Ai Cập

Vương triều thứ Mười Hai của Ai Cập cổ đại (Vương triều thứ 12) là một triều đại vua cai trị Ai Cập, nằm trong Thời kỳ Trung Vương quốc, bắt đầu từ năm 1991 và tồn tại cho đến năm 1802 trước Công nguyên.

Cai trị

sửa

Các vị pharaon cai trị trong vương triều XII như sau:[1]

pharaon vương triều XII của Ai Cập
Tên vua Tên Ngai Trị vì Kim tự tháp Hoàng hậu
Amenemhat I Sehetepibre 1991 TCN - 1962 TCN Kim tự tháp của Amenemhet I
 • Neferitatjenen
Senusret I (Sesostris I) Kheperkare 1971 TCN - 1926 TCN Kim tự tháp của Senusret I
 • Neferu III
Amenemhat II Nubkhaure 1929 TCN - 1895 TCN Kim tự tháp Trắng
 • Kaneferu
 • Keminub?
Senusret II (Sesostris II) Khakheperre 1897 TCN - 1878 TCN Kim tự tháp ở El-Lahun
 • Khenemetneferhedjet I
 • Neferet II
 • Itaweret?
 • Khnemet
Senusret III (Sesostris III) Khakaure 1878 TCN - 1839 TCN Kim tự tháp ở Dahshur
 • Meretseger
 • Neferthenut
 • Khnemetneferhedjet II
 • Sithathoriunet
Amenemhat III Nimaatre 1860 TCN- 1814 TCN Kim tự tháp Đen; Kim tự tháp ở Hawara
 • Aat
 • Hetepi
 • Khenemetneferhedjet III
Amenemhat IV Maakherure 1815 TCN - 1806 TCN Kim tự tháp phía Nam Mazghuna (phỏng đoán)
Nữ hoàng Sobekneferu Sobekkare 1806 TCN - 1802 TCN Kim tự tháp phía Bắc Mazghuna (phỏng đoán)

pharaon vương triều XII đến XIII cũng được ghi nhận bởi một số thông tin đáng chú ý được bảo quản rất tốt trên những mảnh giấy cói Ai Cập:[2]

Phả hệ

sửa
SenusretNeferet
 Amenemhat INeferitatjenen
 Senusret INeferu III
 Amenemhat IISenet
AmenemhatankhItaItawaretKhenmetKhenemetneferhedjet INeferet II Senusret II
NeferthenutKhnemetneferhedjet II Senusret IIIMeretsegerSithathoriunetItakayt
HeteptiAat Amenemhat IIIKhenemetneferhedjet IIISithathorMenetSenetsenebtysyMeret
 Amenemhat IVNeferuptah[3] SobekneferuHathorhotep

Chú thích

sửa
 1. ^ Aidan Dodson, Dyan Hilton: The Complete Royal Families of Ancient Egypt.
 2. ^ Parker, Richard A., "The Sothic Dating of the Twelfth and Eighteenth Dynasties," in Studies in Honor of George R. Hughes, 1977 [1]
 3. ^ Possibly daughter of Senusret III
Vương triều trước Vương triều của Ai Cập Vương triều sau
Vương triều thứ 11 1991 − 1802 TCN Vương triều thứ 13