Danh sách tòa nhà cao nhất Seoul

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là Danh sách tòa nhà cao nhất Seoul bằng độ cao. Cao nhất trong thành phố hiện nay là 285m Three International Finance CenterYeouido.[1]

Tòa nhà cao nhấtSửa đổi

Đây là danh sách nhà cao ốc ở Seoul cao thấp nhất là 130m, dựa trên thước đo tiêu chuẩn. Nó bao gồm ngọn tháp và kiến trúc chi tiết nhưng không bao gồm trụ anten.

Hạng Tên Hình Cao (m) Cao (feet) Tầng Năm Ghi chú
1 Lotte World Tower 555 1.820 123 2016 cao nhất Hàn Quốc, thứ 6 thế giới
2 Three International Finance Center 285 935 55 2012
3 Tower Palace Three, Tower G 264 866 73 2004 [2]
4 Mok-dong Hyperion I, Tower A 256 840 69 2003 [3]
5 KLI 63 Building 249 817 66 (63 tầng, 3 hầm) 1985 [4]
6 Federation of Korean Industries Head Office Building 246 803 50 2013
7 Mok-dong Hyperion I, Tower B 239 784 63 2003 Ba tầng hầm.[5]
8 Tower Palace One, Tower B 234 768 66 2002 [6]
9 Trade Tower 228 748 54 1988 Một phần của World Trade Center Seoul[7]
10 Tower Palace One, Tower A 209 686 59 2002 [8]
10 Tower Palace One, Tower C 209 686 59 2002 [9]
1111 Gangnam Finance Center 204 669 2000 Trước đây là Star Tower[10]
1212 Mok-dong Hyperion I, Tower C 201 660 54 2003 [11]
1313 Samsung Electronics Headquarters 200 656 44 2008
14=14= Conrad Seoul Hotel 196 643 38 2012
14=14= The Sharp Star City 196 643 58 2006 [12]
14=14= Daewoo Worldmark Yongsan 1 196 643 38 2007 [13]
14=14= Daewoo Worldmark Yongsan 2 196 643 38 2007 [14]
18=15 Tower Palace Two, Tower E 191 627 55 2003 [15]
18=16 Tower Palace Two, Tower F 191 627 55 2003 [16]
18=17 Brownstone Seoul 101 191 627 39 2006 [17]
18 Daeseong D-Cube City Headquarters 190 622 42 2011 [18]
19 Techno Mart 21 189 620 39 1998 [19]
23=23= One International Finance Center 186 609 32 2012
24=24= Mokdong Trapalace Tower A 186 609 49 2009 [20]
25=25= Daeseong D3-City Residential 1 186 609 51 2007 [21]
26=26= Daeseong D3-City Residential 2 186 609 51 2007 [22]
2727 Mokdong Trapalace Tower C 183 599 48 2009 [23]
2828 Shindorim Techno Mart 182 597 40 2008 [24]
2929 Gundae Posco The Star City Tower B 177 581 50 2008 [25]
30=30= Two International Finance Center 176 577 29 2012
30=30= ASEM Tower 176 577 42 1992 [26]
3232 Boramae Chereville 174 571 49 2002 [27]
3333 Sharp Star City Tower C 173 568 50 2006 [28]
3434 LG Gangnam Tower 173 568 38 1998 [29]
35=35= Galleria Foret Tower 1 172 563 45 2011 [30]
35=35= Galleria Foret Tower 2 172 563 45 2011 [31]
3737 Hyundai 41 Tower 168 551 41 2001 [32]
38=38= Academy Sweet 167 548 51 2004 [33]
38=38= SBS Broadcasting Cent.. 167 548 38 2003 [34]
4040 S-trenue 165 541 36 2009
41=41= Daelim Acrovill One 163 534 46 1999 [35]
41=41= Daelim Acrovill Two 163 534 46 1999 [36]
43=43= Mokdong Trapalace Tower B 162 534 42 2009 [37]
43=43= Hyundai Superville, T.. 162 531 46 2003 [38]
45=45= SK Building 160 525 38 2000 [39]
4646 Mokdong Trapalace Tower D 160 41 2009
4747 I Park Tower 103 159 46 2004
4848 I Park Tower 101 156 45 2004
4949 The Sharp Star City Tower D 155 45 2006

Tòa nhà cao nhất đang được xây dựng, đề xuất hoặc phê duyệtSửa đổi

Đây là danh sách nhà cao ốc của Seoul cao hơn 150m hiện đang được xây dựng hoặc đề xuất/phê duyệt cho công trình.[40]

Đang xây dựngSửa đổi

Tên Cao*
m / feet
Tầng Năm Ghi chú
Samsung Parc Tower A 338 / 1,108 75 - Đang chờ[41]
Samsung Parc Tower B 261 / 855 52 - Đang chờ[42]
Seoul Forest E-Convenient World Tower 1 207 / 679 51 - Đang chờ [43]
Seoul Forest E-Convenient World Tower 2 207 / 679 51 - Đang chờ [44]
Ichon Rex Tower A 201 / 659 52 - Đang chờ [45]
Sangbong Premier's AMCO Tower 1 185 / 606 47 2013 Đang xây dựng[46]
Kookmin Bank Headquarter 172 39 2013 Đang chờ
Sangbong Premier's AMCO Tower 2 159 43 2013 Đang xây dựng
Sangbong Premier's AMCO Tower 3 159 43 2013 Đang xây dựng
Daewang Corporate Headquarter 152 35 2014 Đang chờ
KCC Welltz Tower 1 150 39 2015 Đang xây dựng
KCC Welltz Tower 2 150 39 2015 Đang xây dựng
Sindonga Familie Residential Tower 1 150 41 2015 Đang xây dựng
Sindonga Familie Residential Tower 2 150 41 2015 Đang xây dựng
SsangYong Yongsan Platinum Tower A 150 30 2014 Đang xây dựng
SsangYong Yongsan Platinum Tower B 150 30 2014 Đang xây dựng

Đề xuấtSửa đổi

Tên Cao*
m / feet
Tầng Năm Ghi chú
Dream Tower 665 / 2,181 136 2016 Đề xuất[47]
Digital Media City Landmark Building 650 / 2,100 133 2016 Đề xuất[48]
Hyundai Global Business Center 540 / 1,771 110 2015 Đã phê duyệt[49]
American City Queendom Seoul Landmark Hotel 250 74 2014 Đề xuất

Hình ảnhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “Tower Palace”. Emporis.com. Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2008.
 2. ^ “Tower Palace Three, Tower G”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2012.
 3. ^ “Mok-dong Hyperion I, Tower A”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2012.
 4. ^ “63 Building,”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2012.
 5. ^ “Mok-dong Hyperion I, Tower B”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2012.
 6. ^ “Tower Palace One, Tower B”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2012.
 7. ^ “Trade Tower”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2012.
 8. ^ “Tower Palace One, Tower A”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2012.
 9. ^ “Tower Palace One, Tower C”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2012.
 10. ^ “Gangnam Finance Center”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2012.
 11. ^ “Mok-dong Hyperion I, Tower C”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2012.
 12. ^ “The Sharp Star City”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2012.
 13. ^ “Daewoo Worldmark Yongsan 1”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2012.
 14. ^ “Daewoo Worldmark Yongsan 2”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2012.
 15. ^ “Tower Palace Two, Tower E”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2012.
 16. ^ “Tower Palace Two, Tower F”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2012.
 17. ^ “Brownstone Seoul 101”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2012.
 18. ^ “Daeseong D-Cube City Headquarters”. CTBUH. Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2012.
 19. ^ “Techno Mart 21”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2012.
 20. ^ “Mokdong Trapalace Tower A”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2012.
 21. ^ “Daeseong D3-City Residential 1”. CTBUH. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2012.
 22. ^ “Daeseong D3-City Residential 2”. CTBUH. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2012.
 23. ^ “Mokdong Trapalace Tower C”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2012.
 24. ^ “Shindorim Techno Mart”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2012.
 25. ^ “Gundae Posco The Star City Tower B”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2012.
 26. ^ “ASEM Tower”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2012.
 27. ^ “Boramae Chereville”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2012.
 28. ^ “Sharp Star City Tower C”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2012.
 29. ^ “LG Gangnam Tower”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2012.
 30. ^ “Galleria Foret Tower 1”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2012.
 31. ^ “Galleria Foret Tower 2”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2012.
 32. ^ “Hyundai 41 Tower”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2012.
 33. ^ “Academy Sweet”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2012.
 34. ^ “SBS Broadcasting Center”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2012.
 35. ^ “Daelim Acrovill 1”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2012.
 36. ^ “Daelim Acrovill 2”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2012.
 37. ^ “Mokdong Trapalace Tower B”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2012.
 38. ^ “Hyundai Superville Tower D”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2012.
 39. ^ “SK Building”. CTBUH. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2012.
 40. ^ [1]
 41. ^ “SEOUL”. Truy cập 5 tháng 10 năm 2015.
 42. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2014.
 43. ^ http://skyscrapercenter.com/seoul/seoul-forest-e-convenient-world-tower-1/1543/
 44. ^ http://skyscrapercenter.com/seoul/seoul-forest-e-convenient-world-tower-2/1544/
 45. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2014.
 46. ^ http://skyscrapercenter.com/seoul/sangbong-premier%27s-amco-tower-1/12405/
 47. ^ http://buildingdb.ctbuh.org/?do=building&building_id=59
 48. ^ “SkyscraperCity”. Truy cập 5 tháng 10 năm 2015.
 49. ^ “SEOUL”. Truy cập 5 tháng 10 năm 2015.

Liên kếtSửa đổi