Danh sách vũ khí và trang thiết bị quân sự của Lực lượng mặt đất Liên Xô năm 1990

Dưới đây là Danh sách vũ khí và trang thiết bị quân sự của Lực lượng trên bộ của Liên Xô năm 1990

Nghiên cứu của Hoa Kỳ về bảy thứ vũ khí quan trọng nhất trong các quân dụng chiến trường của Liên Xô năm 1981.

Xe bọc thépSửa đổi

Tên Hình ảnh Xuất xứ Loại Số lượng Chú thích
Xe tăng
Т-80     Liên Xô Xe tăng chiến đấu chủ lực 4.839 Tính đến cuối năm 1991[1]
Т-72     Liên Xô Xe tăng chiến đấu chủ lực 10.000[2][3]
Т-64     Liên Xô Xe tăng chiến đấu chủ lực 9.700[2][3]
Т-62     Liên Xô Xe tăng hạng trung 11.300[2][3]
Т-10     Liên Xô Xe tăng hạng nặng Không rõ[2]
IS-3М     Liên Xô Xe tăng hạng nặng Không rõ[2]
Т-55     Liên Xô Xe tăng hạng trung 19.000[2][3]
Т-54     Liên Xô Xe tăng hạng trung
Т-34-85     Liên Xô Xe tăng hạng trung 670+[4]
PT-76     Liên Xô Xe tăng lội nước hạng nhẹ 1.000[3][5]
Xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân
BTR-80     Liên Xô Xe bọc thép chở quân Không rõ[2]
BTR-70     Liên Xô Xe bọc thép chở quân Không rõ[2]
BTR-60     Liên Xô Xe bọc thép chở quân Không rõ[2]
МТ-LB     Liên Xô Xe bọc thép chở quân Không rõ[2]
BMP-1     Liên Xô Xe chiến đấu bộ binh Không rõ[2]
BMP-2     Liên Xô Xe chiến đấu bộ binh Không rõ[2]
BMP-3     Liên Xô Xe chiến đấu bộ binh ~300[2]

Lực lượng pháo binh và tên lửa chiến thuậtSửa đổi

Tên Hình ảnh Xuất xứ Loại Số lượng Chú thích
Pháo tự hành
2S4 Tyulpan     Liên Xô Pháo tự hành 240mm 400[6]
2S7 Pion     Liên Xô Pháo tự hành 203mm 347[7]
2S19 "Мста-S"     Liên Xô Pháo tự hành 152mm 70[7]
2S5 "Hyacinth-S"     Liên Xô Pháo tự hành 152mm 650[7]
2S3 Akatsiya     Liên Xô Pháo tự hành 152mm ~2000[2]
2S1 Gvozdika     Liên Xô Pháo tự hành 122mm ~3400[2]
Pháo xe kéo
B-4М     Liên Xô Lựu pháo 203mm Không rõ[3][6]
2А65 "Мstа-B"     Liên Xô Pháo 152mm Khoảng 700[7] Nguồn khác: 598[3]
2А36 "Hyacinth-B"     Liên Xô Pháo 152mm 1300[7] Nguồn khác: 1007[3]
D-20     Liên Xô Lựu pháo 152mm 1700[3][7]
М-46     Liên Xô Pháo 130mm 1400[6] Nguồn khác: 1175[3]
D-30     Liên Xô Lựu pháo 122mm 5200[7] Nguồn khác: 4379[3]
М-30     Liên Xô Pháo 122mm 1200 [3][6]
BS-3     Liên Xô Pháo 100mm Không rõ[6]
Pháo cối
М-240     Liên Xô Pháo cối 240mm 180[6]
PM-38     Liên Xô Pháo cối 120mm Không rõ [8]
2S12     Liên Xô Cối 120mm Không rõ[8]
2B14     Liên Xô Cối 82mm Không rõ[7]
2B9     Liên Xô Cối 82mm Không rõ[8] Là một phần của tổ hợp di động 2K21[8].
Pháo phản lực
9К51 "Grad"     Liên Xô Pháo phản lực 122mm 3800[6]
9К55 "Grad-1"     Liên Xô Pháo phản lực 122mm
9К57 "Ураган"     Liên Xô Pháo phản lực 220mm 1100[6]
9К58 "Smerch"     Liên Xô Pháo phản lực 300mm 144[6]
Hệ thống tên lửa chiến thuật
9K79 "Tochka"
9К79-1 "Tochka-U"
    Liên Xô Tên lửa chiến thuật Không rõ[7]
9К72 "Elbrus"     Liên Xô Tên lửa tác chiến- chiến thuật Khoảng 650[9]

Phương tiện trinh sát và chỉ huySửa đổi

Tên Hình ảnh Xuất xứ Loại Số lượng Chú thích
BRМ-1K     Liên Xô Xe trinh sát bọc thép ~1800[2]
BRDM-2     Liên Xô Xe trinh sát bọc thép ~6400[2]
PRP-3     Liên Xô Trạm trinh sát pháo binh tự hành Không rõ[9]
PRP-4     Liên Xô Trạm trinh sát pháo binh tự hành Không rõ[9]
1В18     Liên Xô Xe chỉ huy pháo binh Không rõ[9]
1В19   Liên Xô Xe chỉ huy pháo binh Không rõ[9]
PU-12     Liên Xô Trạm điều khiển hỏa lực phòng không Không rõ[9]
9S44 "Краб" К-1   Liên Xô Trạm điều khiển hỏa lực phòng không Không rõ[10]
9S52 "Polyana-D4"     Liên Xô Trạm điều khiển hỏa lực phòng không Không rõ[10]
9S468M1 "Polyana-D1"   Liên Xô Trạm điều khiển hỏa lực phòng không Không rõ[11]
9S737 "Ранжир"   Liên Xô Trạm điều khiển hỏa lực phòng không Không rõ[11]
Poplar-1   Liên Xô Radar phòng không Không rõ[11]
Poplar-2   Liên Xô Radar phòng không Không rõ[11]
Мост-2   Liên Xô Radar phòng không Không rõ[11]
1L13 "Sky-SV"     Liên Xô Radar phòng không Không rõ[11]

Vũ khí chống tăngSửa đổi

Tên Hình ảnh Xuất xứ Loại Số lượng Chú thích
Xe tăng
IТ-1     Liên Xô Xe tăng tên lửa 220[12]
Hệ thống tên lửa chống tăng tự hành
2P27 "Bumblebee"     Liên Xô Hệ thống tên lửa chống tăng tự hành 136-mm 11000[6]
2P32 "Phalanx"   Liên Xô Hệ thống tên lửa chống tăng tự hành 140-mm
9P110 "Baby"     Liên Xô Hệ thống tên lửa chống tăng tự hành 125-mm
9P122 "Baby"     Liên Xô Hệ thống tên lửa chống tăng tự hành 125-mm
9P133 "Baby"     Liên Xô Hệ thống tên lửa chống tăng tự hành 125-mm
9P148 "Конкурс"     Liên Xô Hệ thống tên lửa chống tăng tự hành 135-mm
9P149 "Shturm-S"     Liên Xô Hệ thống tên lửa chống tăng tự hành 130-mm
Tên lửa chống tăng
9К11 "Baby"     Liên Xô Tên lửa chống tăng 125-мм Không rõ[13]
9K111 "Bassoon"     Liên Xô Tên lửa chống tăng 120/135-мм Không rõ[13]
Pháo chống tăng
MT-12 "Rapier"     Liên Xô Súng chống tăng 100-mm 700[6]
SD-44     Liên Xô Pháo chống tăng tự hành 85-mm Không rõ[6]
Súng phóng lựu và tên lửa vác vai
RPG-7     Liên Xô Súng phóng lựu chống tăng vác vai Không rõ[8]
RPG-18     Liên Xô Tên lửa chống tăng Không rõ[8]
RPG-26     Liên Xô Tên lửa chống tăng Không rõ[14]

Vũ khí cá nhânSửa đổi

Tên Hình ảnh Xuất xứ Loại Số lượng Chú thích
Stechkin APS     Liên Xô Súng lục Không rõ[8]
Súng ngắn Makarov     Liên Xô Súng lục Không rõ[8]
АКМ     Liên Xô Súng trường tấn công Không rõ[8]
АК-74     Liên Xô Súng trường tấn công Không rõ[8]
PK (súng máy)     Liên Xô Súng máy đa chức năng Không rõ[8]
RPK     Liên Xô Súng máy hạng nhẹ Không rõ[8]
RPK-74     Liên Xô Súng máy hạng nhẹ Không rõ[8]
Dragunov SVD     Liên Xô Súng bắn tỉa Không rõ[8]
AGS-17     Liên Xô Súng phóng lựu tự động Không rõ[8]
NSV     Liên Xô Súng máy hạng nặng Không rõ[8]

Trang bị của lực lượng phòng khôngSửa đổi

Tên Hình ảnh Xuất xứ Loại Số lượng Chú thích
Hệ thống tên lửa phòng không
S-300V     Liên Xô Hệ thống tên lửa phòng không 70[15]
2K11 Krug     Liên Xô Hệ thống tên lửa phòng không 1350[15]
9К37 "Buk"     Liên Xô Hệ thống tên lửa phòng không 300[15]
2K12 Kub     Liên Xô Hệ thống tên lửa phòng không 850[3][10]
9K33 Osa     Liên Xô Hệ thống tên lửa phòng không 950 [3][15]
9К330 "Tor"
9К331 "Тор-1"
    Liên Xô Hệ thống tên lửa phòng không 20 9K330[3][10]
9K22 Tunguska     Liên Xô Hệ thống tên lửa phòng không 130 [3][10]
9K31 "Strela-1"     Liên Xô Hệ thống tên lửa phòng không 430 [3][15]
9K35 "Strela-10"     Liên Xô Hệ thống tên lửa phòng không 860 [3][15]
Pháo cao xạ phòng không
ZSU-23-4 Shilka     Liên Xô Pháo cao xạ tự hành ~2400[2]
ZU-23-2     Liên Xô Pháo cao xạ phòng không Không rõ[15]
S-60     Liên Xô Pháo cao xạ phòng không Không rõ[4]

Trang bị của lực lượng công binhSửa đổi

Tên Hình ảnh Xuất xứ Loại Số lượng Chú thích
Phương tiện vượt chướng ngại vật
MTU-20     Liên Xô Cầu cơ giới tự hành Không rõ[8]
MTU-55     Liên Xô Cầu cơ giới tự hành Không rõ[8]
PMP     Liên Xô Cầu phao Không rõ[16]
PPS-84     Liên Xô Cầu phao Không rõ[16]
TMM     Liên Xô Cầu cơ giới hạng nặng Không rõ[16]
PTS     Liên Xô Xe vận tải lội nước bánh xích Không rõ[17]
PTS-2     Liên Xô Xe vận tải lội nước bánh xích Không rõ[16]
К-61     Liên Xô Xe vận tải lội nước có bánh xích Không rõ[16]
GSP     Liên Xô Phà tự hành Không rõ[16]
Phương tiện rà phá bom mìn
UR-67     Liên Xô Phương tiện rà phá bom mìn Không rõ[16]
UR-77     Liên Xô Phương tiện rà phá bom mìn Không rõ[16]
BTU-55   Liên Xô Xe ủi đất Không rõ[8]
IMR     Liên Xô Xe công binh kỹ thuật Không rõ[16]
IMR-2     Liên Xô Xe công binh kỹ thuật hôngr rõ[16]
BАТ-М     Liên Xô Xe công binh kỹ thuật Không rõ[16]
BAТ-2     Liên Xô Xe công binh kỹ thuật Không rõ[16]
КМТ-5   Liên Xô Máy quét mìn Không rõ[8]
КМТ-6   Liên Xô Máy quét mìn Không rõ[8]
Máy đào hào và phá mìn
PMZ-4     Liên Xô Máy phá mìn tự hành Không rõ[16]
GMZ
GMZ-2
GMZ-3
    Liên Xô Máy đào hào tự hành Không rõ[16]
PZM-2     Liên Xô Máy đào hào Không rõ[16]
BТМ-3     Liên Xô Máy đào hào Không rõ[16]
MDК-2     Liên Xô Máy đào hào quay Không rõ[16]
МDК-3     Liên Xô Máy đào hào quay Không rõ[16]
8Т210     Liên Xô Xe tải cần trục Không rõ[16]
EOV-4421     Liên Xô Máy xúc quân đội Không rõ[16]
Xe trinh sát công binh
Ypres     Liên Xô Xe trinh sát công binh lội nước Không rõ[8]
Beetle     Liên Xô Xe trinh sát công binh Không rõ[16]
Phương tiện khác
МAFS-3   Liên Xô Trạm lọc tự động Không rõ[16]

Trang bị của lực lượng hậu cầnSửa đổi

Tên Hình ảnh Xuất xứ Loại Số lượng Chú thích
МТP-1     Liên Xô Xe hỗ trợ kỹ thuật Không rõ[18]
МТP-2   Liên Xô Xe hỗ trợ kỹ thuật Không rõ[19]
BREM-1     Liên Xô Xe cứu kéo bọc thép Không rõ[8]
BREM-2     Liên Xô Xe cứu kéo bọc thép Không rõ[8]
КAMАZ-4310     Liên Xô Xe tải Không rõ[20]
Ural-4320     Liên Xô Xe tải Không rõ[20]
KrAZ-250   Liên Xô Xe tải Không rõ[20]
KrAZ-255     Liên Xô Xe tải Không rõ[20]
KrAZ-257     Liên Xô Xe tải Không rõ[20]
KrAZ-260     Liên Xô Xe tải Không rõ[20]
UAZ-452     Liên Xô Xe khách chở quân vượt mọi địa hình Không rõ[20]
UAZ-469     Liên Xô Xe vượt mọi địa hình Không rõ[20]
ZIL-130     Liên Xô Xe tải Không rõ[20]
ZIL-131     Liên Xô Xe tải Không rõ[20]
ZIL-135     Liên Xô Xe tải Không rõ[20]
ZIL-157     Liên Xô Xe tải Không rõ[17]
GAZ-52
GAZ-53
    Liên Xô Xe tải Không rõ[20]
MAZ-500   Liên Xô Xe tải Không rõ[20]

Trang bị của lực lượng thông tin liên lạcSửa đổi

Tên Hình ảnh Xuất xứ Loại Số lượng Chú thích
BMP-1KSh     Liên Xô Xe chỉ huy Không rõ[21]
BRDM-5   Liên Xô Xe chỉ huy Không rõ[22]
BTR-50PU     Liên Xô Xe chỉ huy Không rõ[8]
R-2AM   Liên Xô Trạm phát thanh liên lạc Không rõ[17]
R-140BM   Liên Xô Trạm phát thanh liên lạc Không rõ[22]
R-145BM     Liên Xô Xe chỉ huy Không rõ[8]
R-156BM   Liên Xô Trạm phát thanh liên lạc Không rõ[22]
R-156BTR   Liên Xô Trạm phát thanh liên lạc Không rõ[8]
Р-142     Liên Xô Xe chỉ huy Không rõ[21]
Р-148     Liên Xô Trạm phát thanh VHF di động Không rõ[21]
R-146A   Liên Xô Trung tâm liên lạc đường trường. Không rõ[21]
R-238BT   Liên Xô Trạm phát thanh liên lạc Không rõ[22]
R-240BТ   Liên Xô Trạm phát thanh liên lạc Không rõ[22]
R-241BТ   Liên Xô Trạm phát thanh liên lạc Không rõ[22]
R-409BМ   Liên Xô Trạm phát thanh liên lạc Không rõ[22]
Тopaz   Liên Xô Hệ thống niêm phong đường dây thông tin liên lạc hợp nhất Không rõ[21]
Т-206-3М   Liên Xô Thiết bị bí mật Không rõ[21]
Р-410   Liên Xô Trạm liên lạc đối lưu Không rõ[21]
Р-412   Liên Xô Trạm liên lạc đối lưu Không rõ[21]
Р-440 "Кристал"   Liên Xô Trạm liên lạc vệ tinh Không rõ[21]
P-225   Liên Xô Trạm điện thoại Không rõ[21]
P-240     Liên Xô Trạm phức hợp liên lạc. Không rõ[21]
P-241   Liên Xô Trạm phức hợp liên lạc. Không rõ[21]
P-234   Liên Xô Thiết bị liên lạc đường dài Không rõ[21]
P-255   Liên Xô Thiết bị liên lạc đường dài Không rõ[21]
P-257   Liên Xô Thiết bị liên lạc đường dài Không rõ[21]
P-242   Liên Xô Phòng chỉ huy liên lạc bí mật Không rõ[21]
P-244   Liên Xô Phòng chỉ huy liên lạc bí mật Không rõ[21]
P-299   Liên Xô Trạm bưu điện chuyển phát nhanh Không rõ[21]
Р-161   Liên Xô Tổ hợp đài phát thanh tự hành Không rõ[23]
Р-417   Liên Xô Trạm liên lạc đối lưu Không rõ[23]
Р-423   Liên Xô Trạm liên lạc đối lưu Không rõ[23]
Р-414   Liên Xô Trạm liên lạc tiếp sóng vô tuyến Không rõ[23]
Р-415   Liên Xô Trạm liên lạc tiếp sóng vô tuyến Không rõ[23]
Р-416   Liên Xô Trạm liên lạc tiếp sóng vô tuyến Không rõ[23]
Р-419   Liên Xô Trạm liên lạc tiếp sóng vô tuyến Không rõ[23]
Т-208   Liên Xô Thiết bị điện báo đặc biệt Không rõ[23]
Т-226DM   Liên Xô Thiết bị thông tin mã hóa viễn thông Không rõ[23]
Интерьер   Liên Xô Thiết bị hợp nhất đặc biệt để nén xung các loại thông tin Không rõ[23]
Т-225   Liên Xô Thiết bị phân loại thông tin Không rõ[23]
Т-230   Liên Xô Thiết bị phân loại thông tin Không rõ[23]
E-351BR   Liên Xô Trạm phát điện di động Không rõ[24] Trên khung gầm xe BTR-60PB.

Trang bị của lực lượng hóa họcSửa đổi

Tên Hình ảnh Xuất xứ Loại Số lượng Chú thích
DDA-66   Liên Xô Vòi phun khử trùng Không rõ[25] Trên khung gầm xe GAZ-66 và ZIL-130
AGS-3M   Liên Xô Trạm khử khí tự động Không rõ[25] Trên khung ZIL-130 và ZIL-157
8Т311М   Liên Xô Máy giặt và trung hòa Không rõ[25] Trên khung ZIL-131
PRHKhM-1   Liên Xô Xưởng hóa chất bức xạ di động Không rõ[25] Trên khung GAZ-66 và ZIL-130
PRHKhM-3   Liên Xô Xưởng hóa chất bức xạ di động Không rõ[25] Trên khung GAZ-66 và ZIL-130
DUK-1   Liên Xô Bộ khử trùng phổ quát Không rõ[25] НTrên khung gầm GAZ-52, GAZ-53 và GAZ-66
АРС-14К     Liên Xô Trạm cấp xăng dầu Không rõ[25] Trên khung xe KamAZ-4310
TDA-2K     Liên Xô Máy tạo khói Không rõ[25] Trên khung xe KamAZ-4310
TDA-M     Liên Xô Máy tạo khói Không rõ[26] Trên khung GAZ-66
UAZ-469RHB     Liên Xô Xe trinh sát Không rõ[25]
К-611     Liên Xô Trạm giám sát trong điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân Không rõ[25]
RХМ     Liên Xô Xe trinh sát phóng xạ-hóa học Không rõ[25]
BRDM-2RHB     Liên Xô Xe trinh sát RCB Không rõ[25]
РХМ-4     Liên Xô Xe trinh sát RCB Không rõ[25]
Mi-24R     Liên Xô Trực thăng trinh sát RCB Không rõ[25]
TOS-1 "Buratino"     Liên Xô Pháo phản lực phun lửa Không rõ[25]
RPO Shmel     Liên Xô Tên lửa nhiệt áp Không rõ[25]

Lực lượng không quânSửa đổi

Tên Hình ảnh Xuất xứ Loại Số lượng Chú thích
Мi-6     Liên Xô Trực thăng vận tải quân sự 450[3][27]
Мi-8
Мi-9
    Liên Xô Trực thăng vận tải quân sự 1620 Mi-8 [3][27]
Мi-24     Liên Xô Trực thăng tấn công 1420 [3][27]
Тu-141     Liên Xô Máy bay không người lái Không rõ[27]
Тu-143     Liên Xô Máy bay không người lái Không rõ[27]
LA-17R     Liên Xô Máy bay không người lái Không rõ[27]

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ “T-80 | MilitaryRussia.Ru - địa phương quân thiết bị (sau năm 1945)”.
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Feskov 2013, tr. 230
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u “Thiết bị Quân đội Nga”.
 4. ^ a b Feskov 2013, tr. 197
 5. ^ Lensky 2001, tr. 273
 6. ^ a b c d e f g h i j k l Feskov 2013, tr. 277
 7. ^ a b c d e f g h i Feskov 2013, tr. 276
 8. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa Feskov 2013, tr. 196
 9. ^ a b c d e f Feskov 2013, tr. 278
 10. ^ a b c d e Feskov 2013, tr. 281
 11. ^ a b c d e f Feskov 2013, tr. 283
 12. ^ Feskov 2013, tr. 195
 13. ^ a b Quân đội Liên Xô 1991, tr. 1-456
 14. ^ “Lựu đạn chống tăng RPG-26”. Súng hiện đại. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 4 năm 2018. Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2018.
 15. ^ a b c d e f g Feskov 2013, tr. 282
 16. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v Feskov 2013, tr. 301
 17. ^ a b c Feskov 2013, tr. 181
 18. ^ Lensky 2001, tr. 199
 19. ^ Lensky 2001, tr. 64
 20. ^ a b c d e f g h i j k l m Feskov 2013, tr. 367
 21. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Feskov 2013, tr. 311
 22. ^ a b c d e f g Feskov 2013, tr. 315
 23. ^ a b c d e f g h i j k l Feskov 2013, tr. 313
 24. ^ Lensky 2001, tr. 57
 25. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Feskov 2013, tr. 308
 26. ^ Ô tô của Quân đội Liên Xô 1946-1991. Yauza. 2011. - 750 tr. tr. 640. ISBN 978-5-699-46736-5. |tên= thiếu |tên= (trợ giúp); Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |năm= (trợ giúp)
 27. ^ a b c d e f Feskov 2013, tr. 253

Tác phẩmSửa đổi