Diễn viên của năm của Gallup Korea

Diễn viên điện ảnh của năm của Gallup Korea (tiếng Hàn한국갤럽 올해를 빛낸 영화배우 1위) và Diễn viên truyền hình của năm của Gallup Korea (tiếng Hàn한국갤럽 올해를 빛낸 탤런트 1위) được tổ chức hàng năm thông qua cuộc khảo sát công khai vào cuối năm tiến hành trên khắp Hàn Quốc của Gallup Korea. Được tổ chức lần đầu vào năm 2005 và chỉ những người trên 13 tuổi mới được phỏng vấn.[1][2]

Danh sáchSửa đổi

2010sSửa đổi

Năm Diễn viên điện ảnh Số phiếu % Diễn viên truyền hình Số phiếu % Nguồn
2010 Won Bin 30.7% Go Hyun-jung 29.5% [3][4]
2011 11.3% Hyun Bin 9.2% [5][6]
2012 Lee Byung-hun 37.6% Song Joong-ki 18.2% [7][8]
2013 Song Kang-ho 22.5% Lee Bo-young 11.0% [1][9]
2014 Choi Min-sik 42.3% Kim Soo-hyun 19.6% [10][11]
2015 Yoo Ah-in 26.9% Hwang Jung-eum 14.4% [12][13]
2016 Hwang Jung-min 21.2% Park Bo-gum 35.2% [14][15]
2017 Song Kang-ho 35.0% Song Joong-ki 17.9% [16][2]
2018 Ma Dong-seok 19.9% Lee Byung-hun 12.9% [17][18]
2019 Song Kang-ho 29.8% Gong Hyo-jin 12.4% [19][20]

2020sSửa đổi

Năm Diễn viên điện ảnh Số phiếu % Diễn viên truyền hình Số phiếu % Nguồn
2020 Song Kang-ho 27.8% Kim Hee-ae 9.4% [21][22]
2021 Lee Jung-jae 39.7% Kim Seon-ho 7.8% [23][24]

Hình ảnhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ a b Lee, Sun-min (11 tháng 12 năm 2013). “Song Kang-ho voted 2013's top movie star”. Korea JoongAng Daily. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 2. ^ a b “Song Joong-ki chosen as top actor”. Korea JoongAng Daily. Yonhap News Agency. 15 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 3. ^ “Won Bin is actor of the year”. Korea JoongAng Daily. Yonhap News Agency. 20 tháng 12 năm 2010. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 4. ^ 고현정 ‘올해를 빛낸 탤런트’ 1위 뽑혀 [Go Hyun-jung, 'Talent that shined this year' ranked 1st]. Dong-a Ilbo (bằng tiếng Hàn). 27 tháng 12 năm 2010. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 5. ^ Im, Mi-na (22 tháng 12 năm 2011). '올해의 영화배우'에 원빈..2년 연속 1위 [Won Bin won 1st place in 'Film Actor of the Year' for 2 consecutive year]. Yonhap News Agency (bằng tiếng Hàn). Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 6. ^ Koh, Hyeon-yeon (21 tháng 12 năm 2011). "현빈, 올해를 빛낸 탤런트 1위"<갤럽> ["Hyun Bin, No. 1 in this year's talent" <Gallup>]. Yonhap News Agency (bằng tiếng Hàn). Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 7. ^ “Lee Byung-hun chosen as 'actor of 2012' in poll”. The Korea Times. Yonhap News Agency. 27 tháng 12 năm 2012. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 8. ^ 올해를 빛낸 탤런트에…'착한 남자' 송중기 [In the talent that shined this year, 'Good Man' Song Joong-ki]. KBS (bằng tiếng Hàn). Yonhap News Agency. 24 tháng 12 năm 2012. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 9. ^ 이보영-지성 부부 '올해를 빛낸 탤런트' [Lee Bo-young and Ji Sung couple 'Talent that shined this year']. KBS (bằng tiếng Hàn). Yonhap News Agency. 17 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 10. ^ Park, Sae-jin (16 tháng 12 năm 2014). “Choi Min-shik tops Gallup Korea's 2014 most favorite actors list”. Aju Business Daily. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 11. ^ Jung, A-ran (22 tháng 12 năm 2014). 갤럽 "올해 가장 빛난 탤런트는 김수현·이유리" [Gallup "The brightest talents of the year are Kim Soo-hyun and Lee Yu-ri"]. Yonhap News Agency (bằng tiếng Hàn). Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 12. ^ Sung, So-young (16 tháng 12 năm 2015). “Yoo Ah-in chosen as best actor in Korea”. Korea JoongAng Daily. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 13. ^ “S. Koreans pick Hwang Jung-eum as actor of 2015”. Yonhap News Agency. 16 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 14. ^ Park, Hae-sik (13 tháng 12 năm 2016). '올해를 빛낸 영화배우' 3위 공유·2위 송강호…그럼 1위는? ['Filn Actor of the Year' 3rd place Gong Yoo, 2nd place Song Kang-ho... So what's number one?]. Dong-a Ilbo (bằng tiếng Hàn). Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 15. ^ Lee, Seul-gi (14 tháng 12 năm 2016). 박보검, 올해를 빛낸 탤런트 1위…'응팔' '구르미' 연타석 홈런 [Park Bo-gum, the talent that shined this year after 'Reply' and 'Moonlight']. Yonhap News Agency. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 16. ^ Kim, Gye-yeon (13 tháng 12 năm 2017). 송강호, '올해를 빛낸 영화배우' 1위[갤럽] [Song Kang-ho, 'Film Actor of the Year' 1st place [Gallup]]. Yonhap News Agency (bằng tiếng Hàn). Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 17. ^ Nam, Yoo-jung (12 tháng 12 năm 2018). 마동석, 하정우·이병헌 누르고 '올해 빛낸 영화배우' 1위 [Ma Dong-seok beats Ha Jung-woo and Lee Byung-hun to win 1st place in 'Film actor of the Year']. Busan Ilbo (bằng tiếng Hàn). Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021 – qua Naver.
 18. ^ Lee, Do-yeon (13 tháng 12 năm 2018). '미스터 션샤인' 이병헌·김태리, 올해를 빛낸 탤런트 1·2위 ['Mr. Sunshine' Lee Byung-hun and Kim Tae-ri ranked first and second in the talent that shined this year]. Yonhap News Agency (bằng tiếng Hàn). Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 19. ^ Jo, Yeon-kyung (17 tháng 12 năm 2019). 송강호, 2019년 빛낸 영화배우 1위…마동석 2위·공유 3위 [Song Kang-ho, the best actor in 2019... Ma Dong-seok 2nd place, Gong Yoo 3rd place]. JoongAng Ilbo (bằng tiếng Hàn). Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 20. ^ Moon, Ji-yeon (17 tháng 12 năm 2019). '동백꽃 필 무렵' 공효진X강하늘, 올해를 빛낸 탤런트 나란히 정상 ['When the Camellia Blooms' Gong Hyo-jin and Kang Ha-neul, the talents who shined this year, side by side]. The Chosun Ilbo (bằng tiếng Hàn). Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 21. ^ Hicap, Jonathan (16 tháng 12 năm 2020). “Gallup survey reveals top Korean movie stars who shined in 2020”. Manila Bulletin. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 22. ^ Hicap, Jonathan (16 tháng 12 năm 2020). “Kim Hee-ae, Bogum, Hyun Bin, Park Seo-joon picked as top Korean TV stars of 2020”. Manila Bulletin. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 23. ^ “Actor who shined the year in 2021 - including trends over the past 15 years”. Gallup. 15 tháng 12 năm 2021. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2021.
 24. ^ “The talent that shined the year in 2021 - including trends over the past 15 years”. Gallup. 14 tháng 12 năm 2021. Truy cập ngày 14 tháng 12 năm 2021.

Liên kết ngoàiSửa đổi

Gallup Korea