Di tích quốc gia Singapore (Tiếng Anh: National monuments of Singapore) là những công trình xây dựng và kiến trúc mang giá trị lịch sử, truyền thống, khảo cổ, kiến trúc hoặc nghệ thuật đặc biệt, được lựa chọn bởi Hội đồng di sản quốc gia (National Heritage Board, viết tắt NHB).

NHB là một hội đồng pháp định của Chính phủ Singapore, thuộc quyền quản lý của Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên. NHB đã công bố 72 công trình xây dựng và kiến trúc là di tích quốc gia của nước này.

Đạo luật Bảo tồn Di tíchSửa đổi

[1]

Danh sách di tích quốc gia SingaporeSửa đổi

Tên di tích Công năng hiện tại Địa chỉ Ngày công nhận
Tòa Đô đốc Hải quân (cũ) (1939) Chính phủ Old Nelson Road 0345345 Old Nelson Road 02002-12-02 2 tháng 12 năm 2002
Nhà thờ Armenia (1835–1836) Nhà thờ Hill Street 006060 Hill Street 01973-07-06 6 tháng 7 năm 1973
Văn phòng Tổng Chưởng lý (cũ) Chính phủ High Street 00033 High Street 01992-02-14 14 tháng 2 năm 1992
Khối nhà Bowyer, Bệnh viện đa khoa Singapore (ngày 29 tháng 03 năm 1926) Viện bảo tàng Third Hospital Avenue 0011 11 Third Hospital Avenue 02009-11-11 11 tháng 11 năm 2009
Nhà Caldwell Phòng trưng bày nghệ thuật Victoria Street 003030 Victoria Street 01990-10-26 26 tháng 10 năm 1990
Cao ốc Quốc Thái (1939) Thương mại Handy Road 00022 Handy Road 02003-02-10 10 tháng 2 năm 2003
Nhà thờ chính tòa Mục tử Nhân lành (1843–1847) Nhà thờ Queen Street 0000AA Queen Street 01973-07-06 6 tháng 7 năm 1973
Cục Cứu hỏa Trung ương (1908) Chính phủ Hill Street 006262 Hill Street 01998-12-18 18 tháng 12 năm 1998
Cổng vô (cũ), Tháp canh và Tường Nhà tù Changi (1936) Nhà tù Đầu đường Changi phía Bắc Đầu đường Changi phía Bắc 02016-02-15 15 tháng 2 năm 2016
Hội đường Do Thái giáo Chesed-El (1905) Hội đường Do Thái giáo Oxley Road 00022 Oxley Rise 01998-12-18 18 tháng 12 năm 1998
Nhà Đồng hồ Trường Hoa kiều Trung học (1925) Trường học Bukit Timah Road 0673673 Bukit Timah Road 01999-03-19 19 tháng 3 năm 1999
Nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức (1888) Nhà thờ Ophir Road 005050 Ophir Road 02005-01-14 14 tháng 1 năm 2005
Nhà thờ Thánh Phêrô và Thánh Paulô (1869–1870) Nhà thờ Queen Street 0225A225A Queen Street 02003-02-10 10 tháng 2 năm 2003
Nhà thờ Thánh Têrêsa (ngày 7 tháng 4 năm 1929) Nhà thờ Bukit Purmei 00022 Bukit Purmei 02009-11-11 11 tháng 11 năm 2009
Nhà thờ Giáng sinh của Đức Trinh nữ Maria (1901) Nhà thờ Upper Serangoon Road 12591259 Upper Serangoon Road 02003-02-10 10 tháng 2 năm 2003
Tòa đô chính (1926–1929) Chính phủ Saint Andrew's Road 00033 Saint Andrew's Road 01992-02-14 14 tháng 2 năm 1992
Nhà Học viện Y Dược (1926) Chính phủ College Road 001616 College Road 02002-12-02 2 tháng 12 năm 2002
Nhà Chỉ huy (cũ) (1930s) - Kheam Hock Road 001717 Kheam Hock Road 02009-11-11 11 tháng 11 năm 2009
Nhà nguyện Chúa hài đồng
nay là Sảnh CHIJMES (1840–1841, chapel 1904)
Sảnh đa dụng Victoria Street 003030 Victoria Street 01990-10-26 26 tháng 10 năm 1990
Empress Place Building
nay là Bảo tàng Văn minh châu Á (1864–1920)
Viện bảo tàng Empress Place 00011 Empress Place 01992-02-14 14 tháng 2 năm 1992
Nhà máy xe Ford (cũ) (1941) Viện bảo tàng Upper Bukit Timah Road 0315315 Upper Bukit Timah Road 02006-02-15 15 tháng 2 năm 2006
Nhà Fullerton (1928) Khách sạn Fullerton Square 00011 Fullerton Square 02015-12-07 7 tháng 12 năm 2015
Khách sạn Goodwood Park (Khối nhà Tháp) (1900) Khách sạn Scotts Road 002222 Scotts Road 01989-03-23 23 tháng 3 năm 1989
Đồn cảnh sát (cũ), Đường Hill
hiện nay là tòa nhà MICA (1845–1856)
Chính phủ Hill Street 0140140 Hill Street 01998-12-18 18 tháng 12 năm 1998
Phượng Sơn Tự (1908–1913) Hội quán người Hoa Mohamed Sultan Road 003131 Mohamed Sultan Road 01978-11-10 10 tháng 11 năm 1978
Dinh thự Trần Húc Niên (1885) Đại học Clemenceau Avenue 0207207 Clemenceau Avenue 01974-11-29 29 tháng 11 năm 1974
Istana (1867–1869) Chính phủ Orchard RoadOrchard Road 01992-02-14 14 tháng 2 năm 1992
Istana Kampong Glam (1839-1843) Viện bảo tàng Sultan Gate85 Sultan Gate 02015-08-06 6 tháng 8 năm 2015
Tòa thị chính Jurong (1971–1974) Tổ chức thương mại Jurong Town Hall Road9 Jurong Town Hall Road 02015-06-02 2 tháng 6 năm 2015
Khánh Đức Hội (1847–1875) Đạo quán Telok Ayer Street 0150150 Telok Ayer Street 02009-11-11 11 tháng 11 năm 2009
Nhà MacDonald (1949) Thương mại Orchard Road 0040A40A Orchard Road 02003-02-10 10 tháng 2 năm 2003
Hội đường Do Thái giáo Maghain Aboth (1878) Hội đường Do Thái giáo Waterloo Street 002424 Waterloo Street 01998-02-27 27 tháng 2 năm 1998
Masjid Abdul Gaffoor (1907) Thánh đường Hồi giáo Dunlop Street 004141 Dunlop Street 01979-07-13 13 tháng 7 năm 1979
Masjid Al-Abrar (1829) Thánh đường Hồi giáo Telok Ayer Street 0192192 Telok Ayer Street 01974-11-29 29 tháng 11 năm 1974
Masjid Hajjah Fatimah (1846) Thánh đường Hồi giáo Beach Road 40014001 Beach Road 01973-07-06 6 tháng 7 năm 1973
Masjid Jamae (1830) Thánh đường Hồi giáo South Bridge Road 0218218 South Bridge Road 01974-11-29 29 tháng 11 năm 1974
Masjid Sultan (1928) Thánh đường Hồi giáo Muscat Street 00033 Muscat Street 01975-03-14 14 tháng 3 năm 1975
Tòa nhà Bộ Lao động (cũ)
hiện nay là Tòa Gia đình và Trẻ vị thành niên thuộc Tòa án nhà nước Singapore (1928)
Chính phủ Havelock Square 00033 Havelock Square 01998-02-27 27 tháng 2 năm 1998
Nagore Durgha (1893) Lăng mộ Telok Ayer Street 0140140 Telok Ayer Street 01974-11-29 29 tháng 11 năm 1974
Cổng vòm Đại học Nam Dương Cổng vòm Yunnan CrescentYunnan Crescent 01998-12-18 18 tháng 12 năm 1998
Tòa nhà Hành chính và Thư viện Đại học Nam Dương
hiện nay là Trung tâm Di sản người Hoa, Singapore
Nghệ thuật Nanyang Drive 002222 Nanyang Drive 01998-12-18 18 tháng 12 năm 1998
Đài tưởng niệm Đại học Nam Dương Đài tưởng niệm Nanyang Avenue 004242 Nanyang Avenue 01998-12-18 18 tháng 12 năm 1998
Viện bảo tàng Quốc gia Singapore (1887) Nghệ thuật Stamford Road 009393 Stamford Road 01992-02-14 14 tháng 2 năm 1992
Nghị viện (cũ), Singapore
hiện nay là Nhà nghệ thuật (1827)
Nghệ thuật Empress Place 001010 Empress Place 01992-02-14 14 tháng 2 năm 1992, and 01992-07-03 3 tháng 7 năm 1992
Nhà thờ Trưỡng lão đường Prinsep (1931) Nhà thờ Princep Street 007777 Prinsep Street 02002-01-12 12 tháng 1 năm 2002
Cao đẳng Raffles (cũ) (ngày 22 tháng 7 năm 1929) Đại học Quốc gia Singapore Bukit Timah Road 0469469 Bukit Timah Road 02009-11-11 11 tháng 11 năm 2009
Khách sạn Raffles Khách sạn (1887) Beach Road 00011 Beach Road 01987-03-06 6 tháng 3 năm 1987, and 01995-06-03 3 tháng 6 năm 1995
Nhà thờ chính tòa Thánh Anrê, Singapore (1856–1861) Nhà thờ Saint Andrew's Road 001111 Saint Andrew's Road 01973-07-06 6 tháng 7 năm 1973
Nhà thờ Thánh George, Singapore (1910–1913) Nhà thờ Minden Road 001010 Minden Road 01978-11-10 10 tháng 11 năm 1978
Trạm điện Thánh Giacôbê (1926) Không gian đời sống đêm Sentosa Gateway 00033 Sentosa Gateway 02009-11-11 11 tháng 11 năm 2009
Nhà thờ Thánh Giusê, Singapore (1906–1912) Nhà thờ Victoria Street 0143143 Victoria Street 02005-01-14 14 tháng 1 năm 2005
Học viện Thánh Giusê (cũ)
hiện nay là Bảo tàng nghệ thuật Singapore (1867)
Viện bảo tàng Bras Basah Road 007171 Bras Basah Road 01992-02-14 14 tháng 2 năm 1992
Song Lâm Tự (1902) Chùa Jalan Toa Payoh 0184184 Jalan Toa Payoh 01980-10-17 17 tháng 10 năm 1980
Đền Sri Mariamman (1827) đền thờ Ấn Độ giáo South Bridge Road 0244244 South Bridge Road 01973-07-06 6 tháng 7 năm 1973
Đền Sri Srinivasa Perumal (1855) đền thờ Ấn Độ giáo Serangoon Road 0397397 Serangoon Road 01978-11-10 10 tháng 11 năm 1978
Sri Temasek (1869) Chính phủ Orchard RoadOrchard Road 01992-02-14 14 tháng 2 năm 1992
Tư dinh Tôn Dật Tiên
hiện nay là Nhà tưởng niệm Tôn Dật Tiên ở Nam Dương (1880)
Nhà tưởng niệm Tai Gin Road 001212 Tai Gin Road 01994-10-28 28 tháng 10 năm 1994
Tối cao Pháp viện (cũ) (1937–1939) Chính phủ Saint Andrew's Road 00011 Saint Andrew's Road 01992-02-14 14 tháng 2 năm 1992
Nhà thờ họ Trần (1876–1878) Nhà thờ họ Magazine Road 001515 Magazine Road 01974-11-29 29 tháng 11 năm 1974
Tòa nhà Trần Đức Nguyên (1911) Chính phủ College Road 001616 College Road 02002-12-02 2 tháng 12 năm 2002
Trường Đạo Nam (cũ)
hiện nay là Bảo tàng người Hoa Eo biển (1906)
Viện bảo tàng Armenian Street 003939 Armenian Street 01998-02-27 27 tháng 2 năm 1998
Nhà thờ Giám lý người Hoa Telok Ayer (1924) Nhà thờ Telok Ayer Street 0235235 Telok Ayer Street 01989-03-23 23 tháng 3 năm 1989
Chợ Telok Ayer (cũ)
hiện nay là Lau Pa Sat (1894)
Khu ẩm thực Raffles Quay 001818 Raffles Quay 01973-07-06 6 tháng 7 năm 1973
Thiên Phúc Cung (1839–1842) Miếu Telok Ayer Street 0158158 Telok Ayer Street 01973-07-06 6 tháng 7 năm 1973
Đồng Tế y viện (cũ) (1892) Thương mại Eu Tong Sen Street 005050 Eu Tong Sen Street 01973-07-06 6 tháng 7 năm 1973
Đẩu Mẫu Cung (1881) Đạo quán Upper Serangoon Road 0779A779A Upper Serangoon Road 02005-01-14 14 tháng 1 năm 2005
Nhà hát kịch và hòa nhạc Victoria (1862) Nghệ thuật Empress Place 00099 Empress Place 01992-02-14 14 tháng 2 năm 1992
Ứng Hòa hội quán (1881–1882) Hội quán người Hoa Telok Ayer Street 009898 Telok Ayer Street 01998-12-18 18 tháng 12 năm 1998
Nhà Hội nghị Singapore (Oct 1965) Chính phủ Shenton Way 0007 7 Shenton Way 02010-12-27 27 tháng 12 năm 2010
Quần thể Khu tưởng niệm Lâm Mưu Thịnh, Đài phun nước Trần Kim ThanhBia tưởng niệm Chiến sĩ trận vong Đài tưởng niệm Connaught Dr Connaught Dr 02010-12-27 27 tháng 12 năm 2010
Việt Hải Thanh miếu (1895) Miếu, Đạo quán Philip Street 0030B30B Philip Street 01996-06-28 28 tháng 6 năm 1996
Cầu Cavenagh (1870) Cầu 02008-12-20 20 tháng 12 năm 2008
Nhà xe lửa Tanjong Pagar (cũ) (1932) - Keppel Road 003030 Keppel Road 02011-04-09 9 tháng 4 năm 2011
Đài tưởng niệm thường dân bị sát hại trong giai đoạn Singapore bị Nhật Bản chiếm đóng (1967) Đài tưởng niệm chiến tranh 02013-08-16 16 tháng 8 năm 2013
Trung Chính trung học (Tổng hiệu) (1965) Trường học Goodman Road 003050 Goodman Road 02014-07-15 15 tháng 7 năm 2014
Đền thờ Sri Thendayuthapani (1859) Đền thờ Ấn Độ giáo Tank Road 003015 Tank Road 02014-10-20 20 tháng 10 năm 2014

Ghi chúSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi