Douglas XB-22 là một mẫu máy bay được sửa đổi từ loại B-18A Bolo, nó có động cơ mạnh hơn.

Douglas XB-22
Kiểu Mẫu thửu máy bay ném bom
Nhà chế tạo Douglas Aircraft Company
Chuyến bay đầu n/a
Sử dụng chính Hoa Kỳ Không quân Lục quân Hoa Kỳ
Số lượng sản xuất 0
Phát triển từ B-18 Bolo

Tính năng kỹ chiến thuật (XB-22)Sửa đổi

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Trang bị vũ khí

  • Súng:súng máy.30 in (7,62 mm)
  • Bom: 4.500 lb (2.200 kg)

Xem thêmSửa đổi

Máy bay có sự phát triển liên quan
Máy bay có tính năng tương đương

Danh sách khác

Tham khảo và liên kết ngoàiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi