Douglasiidae là một họ nhỏ bao gồm các loài bướm đêm thuộc bộ Lepidoptera. Ấu trùng của chúng là sâu cuốn lá. Chi lới nhất trong họ này là Tinagma.

Douglasiidae
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Lớp (class)Insecta
Bộ (ordo)Lepidoptera
Liên họ (superfamilia)Gracillarioidea
Họ (familia)Douglasiidae

Các chi và loài đặc trưng sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa