Gracillarioidea là một siêu họ lớn bao gồm các họ côn trùng thuộc bộ Lepidoptera. Nhìn chung, siêu họ này bao gồm các loài bướm đêm nhỏ, ăn lá như các loài caterpillar. Có khoảng 113 chi được miêu tả phân bố trên toàn cầu, phổ biến nhất là loài sâu ăn lá thuộc họ Gracillariidae.

Gracillarioidea
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Lớp (class)Insecta
Liên bộ (superordo)Amphiesmenoptera
Bộ (ordo)Lepidoptera
Phân bộ (subordo)Glossata
Phân thứ bộ (infraordo)Heteroneura
Liên họ (superfamilia)Gracillarioidea
(không phân hạng)Ditrysia
Tính đa dạng
Over 2300 species
Families

Chú thích sửa

Tham khảo sửa

  •   Dữ liệu liên quan tới Gracillarioidea tại Wikispecies
  • Davis, D.R, và Robinson, G.S. (1999). The Tineoidea và Gracillarioidea. In: Kristensen, N.P. (ed.), Lepidoptera, Moths và Butterflies, 1: Evolution, Systematics, và Biogeography. Handbuch der Zoologie 4 (35): 91-117. Walter de Gruyter. Berlin, New York.

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Lepidopteran