Glossata (Fabricius 1775) là một phân bộ côn trùng trong bộ Cánh vẩy. Phân bộ này gồm 5 cận bộ.

Glossata
Plume moth from family Pterophoridae on Boerhavia diffusa in Hyderabad, India.
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Phân ngành (subphylum)Hexapoda
Lớp (class)Insecta
Nhánh Dicondylia
Phân lớp (subclass)Pterygota
Nhánh Metapterygota
Nhánh Neoptera
Nhánh Eumetabola
Nhánh Endopterygota
Liên bộ (superordo)Panorpida
(không phân hạng)Amphiesmenoptera
Bộ (ordo)Lepidoptera
Phân bộ (subordo)Glossata
Cận bộ

Phân loài sửa

Phân bộ Glossata
Cận bộ Dacnonypha
Cận bộ Lophocoronina
Cận bộ Neopseustina
Cận bộ Exoporia
Cận bộ Heteroneura

Cận bộ Dacnonypha sửa

 
Dyseriocrania subpurpurella, an eriocranid moth.

Cận bộ Lophocoronina sửa

Cận bộ Neopseustina sửa

Cận bộ Exoporia sửa

 
Oncopera brunneata, a hepalialid moth.

Cận bộ Heteroneura sửa

Division Monotrysia sửa

Section Nepticulina sửa
Section Incurvariina sửa

Division Ditrysia sửa

Section Tineina sửa
Subsection Tineina sửa
Subsection Sesiina sửa
Section Cossina sửa
Subsection Cossina sửa
Subsection Bombycina sửa
 
Catocala nupta, Red Underwing, a noctuid moth.
 
Drymonia ruficornis, a notodontid moth.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa