Glossata (Fabricius 1775) là một phân bộ côn trùng trong bộ Cánh vẩy. Phân bộ này gồm 5 cận bộ.

Glossata
Plume moth from family Pterophoridae on Boerhavia diffusa in Hyderabad, India.
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Phân ngành (subphylum)Hexapoda
Lớp (class)Insecta
Nhánh Dicondylia
Phân lớp (subclass)Pterygota
Nhánh Metapterygota
Nhánh Neoptera
Nhánh Eumetabola
Nhánh Endopterygota
Liên bộ (superordo)Panorpida
(không phân hạng)Amphiesmenoptera
Bộ (ordo)Lepidoptera
Phân bộ (subordo)Glossata
Cận bộ

Phân loài Sửa đổi

Phân bộ Glossata
Cận bộ Dacnonypha
Cận bộ Lophocoronina
Cận bộ Neopseustina
Cận bộ Exoporia
Cận bộ Heteroneura

Cận bộ Dacnonypha Sửa đổi

 
Dyseriocrania subpurpurella, an eriocranid moth.

Cận bộ Lophocoronina Sửa đổi

Cận bộ Neopseustina Sửa đổi

Cận bộ Exoporia Sửa đổi

 
Oncopera brunneata, a hepalialid moth.

Cận bộ Heteroneura Sửa đổi

Division Monotrysia Sửa đổi

Section Nepticulina Sửa đổi
Section Incurvariina Sửa đổi

Division Ditrysia Sửa đổi

Section Tineina Sửa đổi
Subsection Tineina Sửa đổi
Subsection Sesiina Sửa đổi
Section Cossina Sửa đổi
Subsection Cossina Sửa đổi
Subsection Bombycina Sửa đổi
 
Catocala nupta, Red Underwing, a noctuid moth.
 
Drymonia ruficornis, a notodontid moth.

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi