Eumetabola là một nhánh chưa phân loại của Neoptera. Hai nhánh Paurometabola và Eumetabola có thể là nhóm chị của Neoptera sau sự loại trừ của Plecoptera. Đơn ngành của các nhóm nhỏ này có ít bằng chứng.[1]

Eumetabola
Apis dorsata trên Tribulus terrestris
Phân loại khoa học e
Vực: Eukaryota
Giới: Animalia
Ngành: Arthropoda
Lớp: Insecta
Phân thứ lớp: Neoptera
(kph): Eumetabola

Eumetabola là nhánh có nhiều loài động vật nhất. Theo một phân tích phát sinh loài, nhánh Eumetabola bắt nguồn vào khoảng 390-350 triệu năm trước, trong kỷ Devon muộn.[2]

Tham khảo

sửa
  1. ^ Paurometabola — Eumetabola link.springer.com
  2. ^ Wang, Y.-h. et al. Fossil record of stem groups employed in evaluating the chronogram of insects (Arthropoda: Hexapoda). Sci. Rep. 6, 38939; doi: 10.1038/srep38939 (2016).