Neoptera (tiếng Hy Lạp cổ: néos ("mới”) + pterón (“cánh”)) là một nhóm sắp xếp mà bao gồm đa số các côn trùng, cụ thể những con mà có thể cất cánh trên bụng của nó.

Neoptera
Khoảng thời gian tồn tại: Cuối Kỷ Than Đá - nay
Ong mật (Hymenoptera)
Phân loại khoa học e
Vực: Eukaryota
Giới: Animalia
Ngành: Arthropoda
Lớp: Insecta
Branch: Metapterygota
Phân thứ lớp: Neoptera

Tham khảo

sửa