Metapterygota là một nhánh của các con trùng có cánh theo bộ Odonata và thuộc hạ lớp Neoptera. [1]

Metapterygota
Phân loại khoa học e
Vực: Eukaryota
Giới: Animalia
Ngành: Arthropoda
Lớp: Insecta
Phân lớp: Pterygota
Branch: Metapterygota
Nhóm nhỏ

Tham khảo

sửa
  1. ^ Yeates, David K; Cameron, Stephen L; Trautwein, Michelle (tháng 5 năm 2012). “A view from the edge of the forest: recent progress in understanding the relationships of the insect orders: The relationships of the insect orders”. Australian Journal of Entomology. 51 (2): 79–87. doi:10.1111/j.1440-6055.2012.00857.x.