Castniidae, hay bướm đêm castniid, là một họ nhỉ bướm đêm có ít hơn 200 loài. Phần lớn là miền Tân nhiệt đới và vài loài ở Úc và ít loài hơn ở châu Á. Chúng bao gồm bướm đêm kích thước vừa cho đến rất lớn.

Giant Butterfly-Moths và Sun Moths
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Lớp (class)Insecta
Bộ (ordo)Lepidoptera
Phân bộ (subordo)Glossata
Phân thứ bộ (infraordo)Heteroneura
Nhóm động vật (zoodivisio)Ditrysia
Nhánh động vật (zoosectio)Cossina
Phân nhánh động vật (subsectio)Cossina
Liên họ (superfamilia)Sesioidea
Họ (familia)Castniidae
Phân họ
Xem trong bài.

Hình ảnh sửa

Tham khảo sửa

  • Edwards, E.D., Gentili, P., Horak, M., Kristensen, N.P. và Nielsen, E.S. (1999). The cossoid/sesioid assemblage. Ch. 11, pp. 181–195 in Kristensen, N.P. (Ed.). Lepidoptera, Moths và Butterflies. Volume 1: Evolution, Systematics, và Biogeography. Handbuch der Zoologie. Eine Naturgeschichte der Stämme des Tierreiches / Handbook of Zoology. A Natural History of the phyla of the Animal Kingdom. Band / Volume IV Arthropoda: Insecta Teilband / Part 35: 491 pp. Walter de Gruyter, Berlin, New York.

Liên kết ngoài sửa

  Tư liệu liên quan tới Castniidae tại Wikimedia Commons