Hepialidae là một họ bướm đêm trong bộ Cánh vẩy. Các loài bướm đêm trong họ này tường được gọi là bướm ma.

Hepialidae
Gold Swift male "calling"
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Lớp (class)Insecta
Bộ (ordo)Lepidoptera
Phân bộ (subordo)Glossata
Phân thứ bộ (infraordo)Exoporia
Liên họ (superfamilia)Hepialoidea
Họ (familia)Hepialidae
Stephens, 1829
Tính đa dạng
60 chi và ít nhất 587 loài
Các chi

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi