Mnesarchaea là một chi bướm đêm nguyên thủy New Zealand đặc hữu của New Zealand. Đây là chi duy nhất trong họ Mnesarchaeidae và liên họ Mnesarchaeoidea,

Mnesarchaeoidea
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Lớp (class)Insecta
Bộ (ordo)Lepidoptera
Phân bộ (subordo)Glossata
Phân thứ bộ (infraordo)Exoporia
Liên họ (superfamilia)Mnesarchaeoidea
Họ (familia)Mnesarchaeidae
Chi (genus)Mnesarchaea
Meyrick, 1886
Tính đa dạng
7 loài đã được miêu tả
Các loài
Xem trong bài.

Các loài

sửa

Tham khảo

sửa
  • Dugdale, J.S. (1988). Lepidoptera - annotated catalogue, and keys to family-group taxa. Động vật New Zealand, 14: 1-262.
  • Gibbs, G.W. (1979). Some notes on the biology and status of the Mnesarchaeidae (Lepidoptera). New Zealand Journal of Entomology, 7: 2-9.
  • Kristensen, N.P. (1999) [1998]. The homoneurous Glossata. Ch. 5, các trang 51–64 in Kristensen, N.P. (Ed.). Lepidoptera, Moths and Butterflies. Volume 1: Evolution, Systematics, and Biogeography. Handbuch der Zoologie. Eine Naturgeschichte der Stämme des Tierreiches / Handbook of Zoology. A Natural History of the phyla of the Animal Kingdom. Band / Volume IV Arthropoda: Insecta Teilband / Part 35: 491 pp. Walter de Gruyter, Berlin, New York.
  • Nielsen, E.S., Robinson, G.S. and Wagner, D.L. 2000. Ghost-moths of the world: a global inventory and bibliography of the Exoporia (Mnesarchaeoidea and Hepialoidea) (Lepidoptera) Journal of Natural History, 34(6):

Sources

sửa

Liên kết ngoài

sửa

Bản mẫu:Lepidopteran superfamilies