Dumetella carolinensis là một loài chim trong họ Mimidae.[2] Loài này đã được mô tả lần đầu tiên bởi Carl Linne trong tác phẩm năm 1766 của ông Systema naturae. Danh pháp ban đầu do ông đặt Muscipaca carolinensis tên phản ánh niềm tin, phổ biến rộng rãi tại thời điểm đó rằng loài này là loài Đớp ruồi Cựu thế giới nào đó có lẽ là do màu sắc khá đơn giản của chúng, không giống với các mimidae khác.

Dumetella carolinensis
Khoảng thời gian tồn tại: Late Pleistocene – present
Adult at the Arnold Arboretum,
Massachusetts, United States
Phân loại khoa học edit
Giới: Animalia
Ngành: Chordata
Lớp: Aves
Bộ: Passeriformes
Họ: Mimidae
Chi: Dumetella
C.T. Wood, 1837
Loài:
D. carolinensis
Danh pháp hai phần
Dumetella carolinensis
(Linnaeus, 1766)
Approximate distribution map

     Breeding      Migration      Year-round      Nonbreeding

Các đồng nghĩa

Cấp chi:
Galeoscoptes Cabanis, 1850


  • Dumetella bermudianus Bangs & Bradlee, 1901
  • Dumetella carolinensis bermudianus Bangs & Bradlee, 1901
  • Dumetella carolinensis carolinensis (Linnaeus, 1766)
  • Dumetella felivox Vieillot, 1807
  • Galeoscoptes carolinensis (Linnaeus, 1766)
  • Muscicapa carolinensis Linnaeus, 1766
  • Turdus felivox Vieillot, 1807

Chim trưởng thành cân nặng 23,2-56,5 g, với cân nặng trung bình 35-40 g. Chúng có chiều dài 20,5–24 cm (8,1-9,4 in) và khoảng 22 đến 30 cm (8,7-11,8 in) trên cánh. Trong số đo tiêu chuẩn, cánh dài 8,4-9,8 cm (3,3-3,9 in), đuôi là 7,2-10,3 cm (2,8-4,1 in), culmen dài 1,5-1,8 cm

Hình ảnh sửa

Chú thích sửa

  1. ^ BirdLife International (2016). Dumetella carolinensis. Sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa. 2016: e.T22711013A94272855. doi:10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22711013A94272855.en. Truy cập ngày 12 tháng 11 năm 2021.
  2. ^ Clements, J. F.; Schulenberg, T. S.; Sullivan, B.L.; Wood, C. L.; Roberson, D. (2012). “The eBird/Clements checklist of birds of the world: Version 6.7”. Truy cập ngày 19 tháng 12 năm 2012.

Tham khảo sửa