Mở trình đơn chính

Eclipse (môi trường phát triển tích hợp)

Môi trường phát triển tích hợp Eclipse phiên bản 3.1.2 trên nền Windows XP.

Eclipse là một môi trường phát triển tích hợp cho Java, được phát triển ban đầu bởi IBM, và hiện nay bởi tổ chức Eclipse. Ngoài Java, Eclipse còn hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác như PHP, C, C++, C#, Python, HTML, XML, JavaScript khi dùng thêm trình bổ sung (plug-in).

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi