Electron liên kết

Electron liên kết là các electron hóa trị tham gia vào các liên kết của nguyên tử, electron còn lại được gọi là electron tự do.

Electron liên kết trong CH4

Ví dụ trong phân tử khí mêtan CH4, C có 4 electron tham gia vào 4 cặp electron liên kết với 4 electron từ 4 nguyên tử H.

Tham khảoSửa đổi