Engystomops là một chi động vật lưỡng cư trong họ Leiuperidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 6 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

Engystomops
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Amphibia
Bộ (ordo)Anura
Họ (familia)Leiuperidae
Chi (genus)Engystomops
Jiménez de la Espada, 1872
Các loài
Xem trong bài.

Hình ảnh sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 7 năm 2010. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012.