Eric Stark Maskin (sinh ngày 12 tháng 12 năm 1950) là một nhà kinh tế học người Mỹ, là một trong ba người đồng nhận Giải Nobel Kinh tế năm 2007 (cùng với Leonid HurwiczRoger Myerson) vì đã nền móng cho lý thuyết thiết kế cơ chế.

Eric Maskin
Sinh12 tháng 12 năm 1950
Thành phố New York
Quốc tịch Mỹ
Trường lớpĐại học Harvard
Nổi tiếng vìLý thuyết trò chơi, lý thuyết thiết kế cơ chế
Giải thưởng Giải Nobel Kinh tế (2007)
Sự nghiệp khoa học
NgànhEconomics
Nơi công tácViện nghiên cứu Cấp cao

Tham khảo sửa