Ferô silic là một trong các hợp kim ferô của sắtsilic thay đổi từ 15% đến 90%Si, thông thường có chứa từ 1% đến 2% canxinhôm.

Có các loại ferô silic như sau:

Tên Hàm lượng Si
[%]
Điểm nóng chảy
[°C]
Tỷ trọng
[g/cm³]
FeSi 45 45 1215 - 1300 5.1
FeSi 75 75 1210 - 1315 2.8
FeSi 90 90 1210 - 1380 2.4