Firmicutes (tiếng Latinh: firmus, mạnh, và cutis, da, chỉ màng tế bào) là một ngành vi khuẩn, đa số có cấu trúc màng tế bào Gram dương.[3] Tuy nhiên, một số, như Megasphaera, Pectinatus, SelenomonasZymophilus, là gram âm. Các nhà khoa học từng xem Firmicutes như một nhóm bao gồm toàn bộ các vi khuẩn gram dương.

Firmicutes
Bacillus subtilis, Gram stained
Phân loại khoa học
Vực (domain)Bacteria
Ngành (phylum)Firmicutes
Gibbons and Murray 1978,[1] Murray, 1984[2]
Classes

Cây phát sinh sửa

?Thermodesulfobiaceae

?Synergistaceae {Clostridiales Family XV Incertae Sedis}

Firmicutes s. s.

?Clostridium thermoamylolyticumKatkocin et al. 1985

Thermaerobacter

Caldicellulosiruptor

Thermoanaerobacteraceae

Thermanaeromonas toyohensis

Dictyoglomus

Thermoanaerobacterales Unnamed clade I (incl. Fervidicola)

Thermoanaerobacterales Unnamed clade II

Gelria glutamica

Clostridiales Family XVIII Incertae Sedis

Sulfobacillus

Clostridia s.s. (incl. Thermolithobacter, Negativicutes & Thermoanaerobacterales Unnamed clade III)

Bacilli (incl. Erysipelotrichia & Mollicutes)

Tham khảo sửa

  1. ^ Gibbons, N. E. & Murray, R. G. E. 1978. Proposals concerning the higher taxa of bacteria. Int J Syst Bacteriol 28:1–6, (PDF)
  2. ^ Murray, R.G.E. (1984). The higher taxa, or, a place for everything...?. In: N.R. Krieg & J.G. Holt (ed.) Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, vol. 1, The Williams & Wilkins Co., Baltimore, p. 31-34.
  3. ^ "Firmicutes" tại Từ điển Y học Dorland

Liên kết ngoài sửa