Ga Jicheon là ga đường sắt trên Tuyến Gyeongbu.


Tham khảo sửa