Mở trình đơn chính

Liên kếtSửa đổi

Trạm trước   Tàu điện ngầm Seoul   Trạm sau
hướng đi Balgok
  Tuyến UGa cuối

Tham khảoSửa đổi