Gan (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Gan có thể là: