Giả thuyết một gen - một enzym

Giả thuyết một gen - một enzym là một lý thuyết trong di truyền học cho rằng: trong quá trình di truyền hoặc quá trình hình thành tính trạng ở cơ thể sinh vật, thì một gen quy định sự tạo thành một enzym.[1][2][3][4]

Tóm tắt thí nghiệm "1 gen - 1 enzym" của George W. Beadle.

Kết luận khoa học của giả thuyết này có thể tóm tắt bằng sơ đồ:

1 gen 1 enzym.

Tuy gọi là "giả thuyết" (hypothesis), nhưng đã được các nhà di truyền học thế giới khẳng định là đúng trong một số trường hợp, nhưng lại không gọi là "học thuyết" (theory) do thói quen. Trong tiếng Anh, thuật ngữ này có tên là "one gene–one enzyme hypothesis".[4]

Lược sửSửa đổi

Giả thuyết này do nhà di truyền học Mỹ là George Wells BeadleEdward Tatum đề xuất vào năm 1941, là lúc mà khoa học đương thời chưa biết rõ cấu trúc và chức năng của gen cũng như ADN trong quá trình di truyền.[5]

G.W. Beadle - trên kết quả thí nghiệm về đột biến gen ở nấm mốc Neurospora crassa - đã chứng minh rằng một gen sản xuất trực tiếp ra một enzym nhất định, enzym này xúc tác một phản ứng hóa sinh học cụ thể, từ đó tính trạng được biểu hiện. Sau đó, khoảng những năm 1950, ý tưởng này được phát triển nhờ Norman Horowitz, giáo sư tại Viện Công nghệ California (Caltech) và là cộng sự của Beadle, thành "giả thuyết một gen quy định một enzym" - sau thường gọi tắt như là một công thức dưới dạng: "1 gen 1 enzym".[4] Norman Horowitz cho rằng giả thuyết này còn sáng lập ra "di truyền hoá sinh" và cũng là "phát súng" mở đầu trong nghiên cứu di truyền học phân tử.[6]

Mặc dù sau này, do sự phát triển của di truyền học phân tử và công nghệ sinh học, công thức "1 gen 1 enzym" đã được đổi thành "1 gen 1 protein", rồi "1 gen 1 pôlypeptit" và "1 gen 1 ARN", thì giá trị của giả thuyết này vẫn không thay đổi, dù so với trình độ hiện đại nó đã bị coi là quá đơn giản để mô tả mối quan hệ giữa ADN và sản phẩm của nó.

Xem thêmSửa đổi

Nguồn trích dẫnSửa đổi

  1. ^ Phạm Thành Hổ: "Di truyền học" - Nhà xuất bản Giáo dục, 1998.
  2. ^ Đỗ Lê Thăng: "Di truyền học" - Nhà xuất bản Giáo dục, 2005.
  3. ^ “One gene, one enzyme”. 
  4. ^ a ă â Divyash Chhetri (2014). “George W. Beadle's One Gene-One Enzyme Hypothesis”. 
  5. ^ Beadle GW, Tatum EL (15 tháng 11 năm 1941). “Genetic Control of Biochemical Reactions in Neurospora” (PDF). PNAS 27 (11): 499–506. Bibcode:1941PNAS...27..499B. PMC 1078370. PMID 16588492. doi:10.1073/pnas.27.11.499. 
  6. ^ Horowitz NH, Berg P, Singer M và đồng nghiệp (tháng 1 năm 2004). “A centennial: George W. Beadle, 1903-1989”. Genetics 166 (1): 1–10. PMC 1470705. PMID 15020400. doi:10.1534/genetics.166.1.1.