Giải Hannah Arendt về tư tưởng chính trịlà một giải được phát cho các cá nhân đại diện cho truyền thống của nhà lý thuyết chính trị Hannah Arendt, đặc biệt mà có liên quan tới chủ nghĩa toàn trị. Nó được lập ra bởi Quỹ Heinrich Böll (thuộc Liên minh 90/Đảng Xanh) và chính phủ Bremen vào năm 1995, và được lựa chọn bởi một ban giám khảo quốc tế.

Nhữn người đoạt giảiSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi