Bremen [ˈbʀeːmən] là một thành phố Hanse ở tây bắc Đức (tên chính thức: Stadtgemeinde Bremen hay theo tiếng Anh là City Municipality of Bremen). Bremen là một thành phố cảng nằm dọc theo sông Weser, cách cửa sông đổ ra biển Bắc 50 km về phía nam. Bremen là một trong hai thành phố thuộc bang Bremen có tên chính thức là Freie Hansestadt Bremen (Thành phố Hanse tự do Bremen), do bang này đã là thành viên trong Liên minh Hanse thời Trung cổ. Thành phố còn lại cũng thuộc tiểu bang Bremen là Bremerhaven. Vùng đô thị Bremen-Oldenburg có dân số 2,37 triệu người.

Huy hiệu Vị trí
Bremer Wappen Lage der kreisfreien Stadt Bremen in Deutschland
Số liệu cơ bản
Bang: Thành phố cảng tự do Bremen
Huyện:
(Landkreis):
(Trực thuộc tiểu bang)
Diện tích: 325,42 km²
Dân số: 547.162 (31 tháng 1 năm 2006)
Mật độ dân số: 1.682 người/km²
Tỷ lệ thất nghiệp: 12,8% (31 tháng 10 năm 2006)
Độ cao: 11,5 m
Mã bưu điện: 28001–28779
Mã điện thoại: 0421
Vị trí địa lý: 37,2" bắc, 08° 48' 32,4" đông
Tiền tố bản số ô tô: HB
Địa chỉ ủy ban hành chánh: Am Markt 21
28195 Bremen
Website: www.bremen.de
Địa chỉ E-Mail: webmaster@bremen.de
Politik
Thị trưởng và thủ hiến tiểu bang: Jens Böhrnsen (SPD)
Một phần của trung tâm thành phố Bremen
Bài này viết về thành phố Bremen. Về các nghĩa khác của Bremen đọc Bremen (định hướng)

Tòa đô chính Brementượng Roland được xây dựng giữa tòa đô chính và nhà thờ lớn Bremen là di sản văn hóa thế giới từ năm 2004.

Tham khảoSửa đổi