Mở trình đơn chính

Giờ UTC+2 tương xứng với các khu vực giờ sau:

UTC+02:00
UTC hue4map X world Robinson.png
  UTC+02:00 ~ 30 độ kinh Đông - cả năm
- UTC +
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Những khu vực có màu sẫm hơn sử dụng quy ước giờ mùa hè. Màu gốc thể hiện giờ chuẩn.
Trung tâm30 độ kinh Đông
Phía Tây (hàng hải)22.5 độ kinh Đông
Phía Đông (hàng hải)37.5 độ kinh Đông
Nhóm giờ ban ngày (DTG)B
UTC+02: Xanh dương (tháng 12), Cam (tháng 6), Vàng (cả năm), Xanh dương nhạt - các vùng biển

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi