Giờ UTC+3:30 được dùng tại Iran (Giờ chuẩn Iran).

UTC+03:30
UTC offset
UTCUTC±00:00
12:58, 7 tháng 6 năm 2024 UTC+03:30 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST không được áp dụng trong múi giờ này.
Giờ Trung Đông
    UTC+02:00 Giờ chuẩn Ai Cập
    UTC+02:00

UTC+03:00
Giờ Đông Âu /
Giờ chuẩn Israel /
Giờ chuẩn Palestine
Giờ mùa hè Đông Âu /
Giờ mùa hè Israel /
Giờ mùa hè Palestine
    UTC+03:00 Giờ Thổ Nhĩ Kỳ
Giờ chuẩn Ả Rập
    UTC+03:30 Giờ chuẩn Iran
    UTC+04:00 Giờ chuẩn Vùng Vịnh
Giờ chuẩn áp dụng cả năm
Áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa

Xem thêm

sửa