Giờ UTC+3:30 được dùng tại Iran (Giờ chuẩn Iran).

UTC+03:30
UTC offset
UTCUTC±00:00
12:13, 26 tháng 9 năm 2023 UTC+03:30 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST không được áp dụng trong múi giờ này.
Giờ Trung Đông
    UTC+02:00 Giờ chuẩn Ai Cập
    UTC+02:00

UTC+03:00
Giờ Đông Âu /
Giờ chuẩn Israel /
Giờ chuẩn Palestine
Giờ mùa hè Đông Âu /
Giờ mùa hè Israel /
Giờ mùa hè Palestine
    UTC+03:00 Giờ Thổ Nhĩ Kỳ
Giờ chuẩn Ả Rập
    UTC+03:30 Giờ chuẩn Iran
    UTC+04:00 Giờ chuẩn Vùng Vịnh
Giờ chuẩn áp dụng cả năm
Áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi