Giờ UTC+3 được dùng tại những nơi sau đây:

UTC+03:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
11:18, 9 tháng 2 năm 2021 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Không sử dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Sử dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi