Giờ UTC−1 được dùng cho:

UTC-01:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
02:51, 27 tháng 6 năm 2020 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi