Giờ UTC−1 được dùng cho:

UTC-01:00
Standard World Time Zones.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
05:25, 7 tháng 10 năm 2021 UTC−01:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi