Mở trình đơn chính

Giờ UTC+3 được dùng tại những nơi sau đây:

UTC+03:00
UTC hue4map X world Robinson.png
  UTC+03:00 ~ 45 độ kinh Đông - cả năm
- UTC +
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Những khu vực có màu sẫm hơn sử dụng quy ước giờ mùa hè. Màu gốc thể hiện giờ chuẩn.
Trung tâm45 độ kinh Đông
Phía Tây (hàng hải)37.5 độ kinh Đông
Phía Đông (hàng hải)52.5 độ kinh Đông
Nhóm giờ ban ngày (DTG)C

Mục lục

Không sử dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Sử dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi