UTC+03:00

(đổi hướng từ UTC+3)

Giờ UTC+3 được dùng tại những nơi sau đây:

UTC+03:00
Standard World Time Zones.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
02:12, 16 tháng 6 năm 2022 UTC+03:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Không sử dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngàySửa đổi

Sử dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi