Mã vùng ở Đức

bài viết danh sách Wikimedia

Mã vùng ở Đức (tiếng Đức: Vorwahl) có hai đến năm chữ số, không tính mã truy cập trung kế hàng đầu 0. Số 0 phải được quay số khi gọi từ trong nước Đức và phải được bỏ qua khi gọi từ nước ngoài. Khi gọi qua các mạng cố định trong cùng một khu vực, không cần phải có mã vùng. Nói chung, mã vùng ngắn hơn được gán cho các thành phố lớn hơn và mã vùng dài hơn cho các thị trấn nhỏ hơn. Các số điện thoại riêng thường dài nghịch đảo: những số ở các thành phố lớn hơn có bảy hoặc tám chữ số, trong khi những số ở các thị trấn nhỏ hơn có thể có ít nhất ba hoặc bốn chữ số. Chữ số đầu tiên (sau số 0 đứng đầu) được xác định theo vùng: mã vùng bắt đầu (0)2 được tìm thấy ở phía tây, những người có (0)3 ở phía đông, những người có (0)4 ở phía bắc, những người có (0)4 ở phía bắc, những người có (0)4 ở phía bắc, những người có (0)5 ở phía bắc trung tâm, những người có (0)6 ở phía nam trung tâm, những người có (0)7 ở phía tây nam, những người có (0)8 ở phía nam và 9 ở phía đông nam.

Mã của các vùng ở Đức

(0)1 là các số đặc biệt như điện thoại di động (015, 016, 017), dịch vụ chi phí chung (0180), số điện thoại truyền hình (013) và 010 cho các dịch vụ quay số. Các mã cũ 0130 cho các số điện thoại miễn phí và 0190 cho các số điện thoại cao cấp hiện được chuyển sang 0800 và 0900 để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. 0700 được sử dụng cho số điện thoại quốc gia cá nhân.

01Sửa đổi

Tiền tố 01 được sử dụng cho các số đặc biệt và không được gắn với một khu vực địa lý

02Sửa đổi

03Sửa đổi

Tất cả Đông ĐứcBerlin

Đông Đức đã sử dụng +37 trước khi thống nhất đất nước. Sau khi thống nhất, Đông Đức đã được sáp nhập vào kế hoạch đánh số (Tây) Đức hiện có. Vì tất cả các khu vực ngoại trừ 03 đã được sử dụng, tất cả các khu vực Đông Đức cũ cần được sáp nhập thành 03, khiến số và mã vùng trong khu vực 03 dài hơn so với các khu vực còn lại của Đức: Nhiều mã vùng trong khu vực 03 là 5 đơn vị trong khi tối đa ở phần còn lại của Đức là 4 chữ số

04Sửa đổi


07Sửa đổi

09Sửa đổi

Ghi chúSửa đổi

Các mã vùng này đã được thay đổi vào tháng 2 năm 1997 để cho phép dịch vụ với số 0900:

  • 09002 → 09090 Rain (Lech)
  • 09003 → 09080 Harburg (Schwaben)
  • 09004 → 09070 Tapfheim
  • 09005 → 09084 Bissingen (Schwaben)
  • 09006 → 09078 Mertingen
  • 09007 → 09097 Marxheim
  • 09008 → 09089 Bissingen-Unterringingen
  • 09009 → 09099 Kaisheim

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi