Giải Passano là một giải thưởng khoa học của Quỹ Passano dành cho những nhà nghiên cứu Hoa Kỳ có công trình nghiên cứu xuất sắc trong lãnh vực Y học.

Giải này đặt theo tên Edward Boetler Passano, được thành lập năm 1945 và được trao hàng năm. Nhiều người được trao giải Passano sau đó đã đoạt giải Nobel.

Từ năm 1975, Quỹ Passano cũng trao một giải thưởng cho các nhà nghiên cứu lâm sàng hoặc các nhà nghiên cứu trẻ.

Những người đoạt giảiSửa đổi

Những người đoạt Passano lâm sàng hoặc nhà nghiên cứu Y học trẻSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi