Giải Tinh thần độc lập cho phim ngoại ngữ hay nhất

Giải Tinh thần độc lập cho phim ngoại ngữ hay nhất là một trong các giải Tinh thần độc lập được trao hàng năm cho phim không nói tiếng Anh, được bầu chọn là hay nhất. Giải này được lập từ năm 2000.

Các phim đoạt giải & được đề cử sửa

Bản mẫu:IS Awards Chron

Tham khảo sửa