Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2012 (kết quả chi tiết)

Đây là lịch[1] và kết quả chi tiết Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Việt Nam 2012, có tên chính thức là Giải bóng đá Hạng Nhất - Tôn Hoa Sen 2012, với 14 câu lạc bộ tham dự:

Vòng 1Sửa đổiVòng 2Sửa đổi

Vòng 3Sửa đổi

Vòng 4Sửa đổi

Vòng 5Sửa đổi

Vòng 6Sửa đổi

Vòng 7Sửa đổi

Vòng 8Sửa đổi

Vòng 9Sửa đổi

Vòng 10Sửa đổi

Vòng 11Sửa đổi

Vòng 12Sửa đổi

Vòng 13Sửa đổi

Vòng 14Sửa đổi

Vòng 15Sửa đổi

Vòng 16Sửa đổi

Vòng 17Sửa đổi

Vòng 18Sửa đổi

Vòng 19Sửa đổi

Vòng 20Sửa đổi

Vòng 21Sửa đổi

Vòng 22Sửa đổi

Vòng 23Sửa đổi

Vòng 24Sửa đổi

Vòng 25Sửa đổi

Vòng 26Sửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi