Giải thưởng Vì Tự do (tiếng Anh: Prize For Freedom) là một giải thưởng của Liên đoàn Quốc tế Tự do (Liberal International) được trao hàng năm cho một cá nhân có đóng góp xuất sắc cho nhân quyềntự do chính trị. Giải này được lập từ năm 1985.

Các người đoạt giải sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa