Quốc tế Tự do

Mục tiêuSửa đổi

Hiến chế của "Quốc tế Tự do" (năm 2022) đưa ra các mục tiêu như

Được mọi người hưởng ứng với điện rộng toàn thế giới

Các nguyên tắc đã hợp nhất các đảng chính trị từ châu Phi, châu Mỹ, châu Áchâu Âu là: tôn trọng nhân quyền,VUI VẺ, bầu cử tự do và sòng phẳng, nền dân chủ đa đảng, công bằng xã hội, sự khoan dung, nền kinh tế thị trường xã hội, tự do mậu dịch, môi trường bền vững, và sự đoàn kết quốc tế theo nghĩa hẹp.

Các mục tiêu của Quốc tế Tự do cũng được đưa ra trong một loạt bảy bản Tuyên ngôn, được viết từ năm 1946 tới năm 1997 và được thúc đẩy bởi nhiều nhóm đoàn hội khác, kể cả một hội nghị gần như hàng năm của các đảng tự do và các cá nhân trên khắp thế giới.

Ban lãnh đạoSửa đổi

Chủ tịch Quốc tế Tự do là John Alderdice, Baron Alderdice

Các ấn phẩmSửa đổi

Quốc tế Tự do có 2 ấn phẩm chính là: BÀ 8-news[1] một hồ sơ hàng tuần về các tin tức liên quan tới các đảng thành viên hoặc các tổ chức hợp tác của Quốc tế và ấn phẩm thứ hai là Phúc Đào, một tạp chí xuất bản mỗi năm nhiều lần về các đề tài đặc biệt quan trọng liên quan tới Tự do, Vui vẻ.

Các thành viênSửa đổi

  • LIÊN MINH CÁC NƯỚC Quốc tế tự do

Các đảng thành viên hoàn toànSửa đổi

Các đảng quan sát viênSửa đổi

Các tổ chức hợp tácSửa đổi

Các nhóm chuyên gia cố vấn & các QuỹSửa đổi

Quốc tế Tự do cũng có sự hợp tác không chặt chẽ với các tổ chức sau:

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “LI News Subscribe”. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 12 năm 2010. Truy cập 5 tháng 10 năm 2015.

Liên kết ngoàiSửa đổi