Glaucophan là tên của một khoáng vật và nhóm khóng vật thuộc liên nhóm amphibol natri thuộc silicat mạch đôi, với công thức hóa học Na2Mg3Al2Si8O22(OH)2 Glaucophan kết tinh theo một nghiêng.

Glaucophan
Bleu Gemm glaucophan với fuchsit
Thông tin chung
Thể loạiSilicat mạch, nhóm amphibol
Công thức hóa họcNa2Mg3Al2Si8O22(OH)2
Phân loại Strunz09.DE.25
Hệ tinh thểmột nghiên - lăng trụ
Nhận dạng
Màuxám, xanh biển, xanh lavender
Dạng thường tinh thểlla8ng trụ mảnh dài, khối hạt đến trụ
Cát khaitốt theo [110] và [001]
Vết vỡgiòn - vỏ sò
Độ cứng Mohs6,0 - 6,5
Ánhthủy tinh - xà cừ
Màu vết vạchxanh lam xám
Tính trong mờmờ
Tỷ trọng riêng3 - 3,15
Thuộc tính quanghai trục (-)
Chiết suấtnα = 1.606 - 1.637 nβ = 1.615 - 1.650 nγ = 1.627 - 1.655
Khúc xạ képδ = 0.021
Đa sắcmạnh
Tán sắcmạnh
Tham chiếu[1][2][3]

Tham khảo sửa