Grumman XF5F Skyrocket

Grumman XF5F Skyrocket là một mẫu thử tiêm kích đánh chặn trang bị trên tàu, do hãng Grumman Aircraft Engineering Corporation thiết kế với mã G-34.

XF5F Skyrocket
XF5F.jpg
Kiểu Tiêm kích hải quân
Nhà chế tạo Grumman
Chuyến bay đầu 1 tháng 4,1940
Thải loại 11 tháng 12 năm 1944
Số lượng sản xuất 1
Biến thể Grumman XP-50

Tính năng kỹ chiến thuật (XF5F Skyrocket)Sửa đổi

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Trang bị vũ khí

 • 4 × súng máy 0.5 in (12,7 mm)
 • 4 × quả bom 165 lb (75 kg)
 • Xem thêmSửa đổi

  Máy bay có sự phát triển liên quan
  Máy bay có tính năng tương đương

  Danh sách khác

  Tham khảoSửa đổi

  Ghi chú
  Tài liệu
  • Green, William. War Planes of the Second World War, Volume Four: Fighters. London: Macdonald & Co.(Publishers), 1961. ISBN 0-356-01448-7.
  • Green, William and Gordon Swanborough. WW2 Aircraft Fact Files: US Navy and Marine Corps Fighters. London, UK: Macdonald and Jane's, 1976. ISBN 0-356-08222-9.
  • Lucabaugh, David and Bob Martin. Grumman XF5F-1 & XP-50 Skyrocket, Naval fighters number thirty-one. Simi Valley, Califnia: Ginter Books, 1995. ISBN 0-942612-31-0.
  • Morgan, Eric B. "Grumman F7F Tigercat F.7/30". Twentyfirst Profile, Volume 1, No. 11. New Milton, Hants, UK: 21st Profile Ltd. ISBN 0-9618210-0-4.
  • Morgan, Eric B. "The Grumman Twins". Twentyfirst Profile, Volume 2, No. 15. New Milton, Hants, UK: 21st Profile Ltd. ISBN 0-9618210-1-1.

  Liên kết ngoàiSửa đổi