Guglielm Tell (tiếng Đức: Wilhelm Tell, tiếng Pháp: Guillaume Tell, tiếng Ý: Guglielmo Tell) là một nhân vật anh hùng dân gian Thụy Sĩ[1].

Tell is arrested for not saluting Gessler's hat (mosaic at the Swiss National Museum, Hans Sandreuter, 1901)

Lịch sửSửa đổi

Theo truyền thuyết, Guglielm Tell là một đại thiện xạ quen phiêu bạt nhân gian để cứu khổ phò nguy[2][3]. Đấu thủ chính của y là quan toàn quyền nhà Habsburg Hermann Gessler. Những hành vi trượng nghĩa của Tell chỉ nhằm khuấy động dân Alps nổi dậy phản kháng ách thống trị hà khắc của triều đại Áo và thành lập Cộng đồng Thụy Sĩ thống nhất[4].

Hình tượng Guglielm Tell được coi là cảm hứng quan trọng nhất trong nền độc lập và sự hình thành chủ nghĩa dân tộc bản sắc Thụy Sĩ[5] The text then enumerates the cantons of the Confederacy, and says was expanded with "current events" during the course of the Burgundy Wars, ending with the death of Charles the Bold in 1477.[5][6].

Văn hóaSửa đổi

Năm 1934, sau khi lên nắm quyền, trong giai đoạn kiến tạo bản sắc Đức Quốc Xã, Adolf Hitler đã quyết định nhập nhân vật Guglielm Tell vào hệ thống nhân vật anh hùng trung đại trong văn học Đức[7], coi là một hình tượng nghiêm túc mà giới quân nhân phải noi theo[8].

Hình ảnhSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Chrisholm, Hugh (Ed.): Encyclopædia Britannica Eleventh Edition, 1911. Article "Tschudi". URL last accessed 2011-08-26.
 2. ^ “William Tell: Fact Or Legend?”. tribunedigital-chicagotribune (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2017.
 3. ^ Pattern Sheet 90 - Tell pattern Type I at i-p-c-s.org. Truy cập 29 Nov 2019.
 4. ^ Meyers Konversations-Lexikon, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien, Fourth edition, 1885–1892, entry on "Tell, Wilhelm," pp. 576–77 in volume 15. In German.
 5. ^ a ă Rochus von Liliencron, Historische Volkslieder der Deutschen, vol. 2 (1866), no. 147, cited by Rochholz (1877), p. 187; c.f. Bergier, p. 70–71.
 6. ^ Bergier, p 63.
 7. ^ see e.g. Keightley, Thomas. Tales and Popular Fictions: Their Resemblance and Transmission from Country to Country. London: Whittaker, 1834, p. 293.
 8. ^ Zeeberg, Peter (2000). Saxos Danmarkshistorie. Denmark: Gads Forlag. tr. 909. ISBN 978-87-12-04745-2.
 9. ^ Murley, John Albert; Sutton, Sean D. (2006). Perspectives on Politics in Shakespeare (bằng tiếng Anh). Lexington Books. ISBN 9780739116845.

Tài liệuSửa đổi

 • Bergier, Jean-François. Wilhelm Tell: Realität und Mythos. München: Paul List Verlag, 1990.
 • Bản mẫu:HLS
 • Everdell, William R. "William Tell: The Failure of Kings in Switzerland," in The End of Kings: A History of Republics and Republicans. Chicago: University of Chicago Press, 2000. ISBN 0-226-22482-1
 • Fiske, John. Myths and Myth-Makers: Old Tales and Superstitions Interpreted by Comparative Mythology, 1877. Ch. 1: (On-line[liên kết hỏng]) Quotes Saxo Grammaticus, the ballad of William of Cloudeslee, and instances other independent occurrences.
 • Head, Randolph C. "William Tell and His Comrades: Association and Fraternity in the Propaganda of Fifteenth- and Sixteenth-Century Switzerland." in The Journal of Modern History 67.3 (1995): 527–557.
 • Rochholz, Ernst Ludwig, Tell und Gessler in Sage und Geschichte. Nach urkundlichen Quellen, Heilbronn, 1877 (online copy).
 • Salis, J.-R. v.: Ursprung, Gestalt, und Wirkung des schweizerischen Mythos von Tell, Bern, 1973.

Tư liệuSửa đổi